Landing

ARTIKLER av Landing

Strukturer til fremme av kvalitet?

KRONIKK: Kunst i skolen som ikke tar inn over seg hvor den er, er dårlig kunst. Men strukturene i DKS hindrer ordningens eget mål og styrer etter en misforstått idé om likhet, skriver Katrine Heggedal i Landing. De utfordrer blant annet skillet mellom produksjon og turné.

SISTE SAKER