Kristin Bjørn

ARTIKLER av Kristin Bjørn

Innovasjonen kommer!

KRONIKK: – Når politikere ber om innovasjon, er det noe annet de egentlig ønsker seg, skriver Kristin Bjørn. Hun trekker fram kunstmiljøer i Tromsø som åsted for reelt innovative prosesser, der  målet ikke er definert på forhånd.

En ny scenekunstpolitikk

KRONIKK: Hvis den nye regjeringen vil prioritere det frie scenekunstfeltet, bør de se på hva som falt utenfor Kulturløftet. Vi trenger å styrke basisfinansieringen, skape samarbeid mellom institusjoner og det frie feltet og dyrke fram regionale forskjeller, skriver Kristin Bjørn.

Brobygging i scenekunsten

KRONIKK: Det frie scenekunstfeltet befinner seg mellom kultur og næring. I stedet for å si at feltet faller mellom to stoler, burde det anerkjennes som en brobygger, skriver Kristin Bjørn i etterkant av Vårscenefest i Tromsø.

SISTE SAKER