Knut Alfsen

ARTIKLER av Knut Alfsen

Innspill til ny støtteordning for etablerte kompanier

Forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund lanserer i dette debattinnlegget noen tanker om hvordan en ny støtteordning for etablerte kompanier burde utformes.

Hvordan skal vi få alle med?

Forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund, Knut Alfsen, utdyper i denne kommentaren sine uttalelser i Mariken Lauvstads gjennomgang av Østfolds kulturutviklings fagdag for mangfold, og understreker at forbundet jobber for rettighetene til alle skuespillere.

Et evig unntak?

INNLEGG: Kunstnere som har sin inntekt fra en kombinasjon av lønn og oppdragsinntekt i og utenfor næring, får mindre igjen fra velferdssystemet enn de fleste andre yrkesgrupper, skriver Knut Alfsen, leder i Norsk Skuespillerforbund.

Etikk og profesjonalitet

INNLEGG: – Debatten om Hege Haagenruds forestilling bør handle om etikk og profesjonalitet, mener scenekunstner Knut Alfsen. Han er uenig med Landing og tror økt oppmerksomhet om det etiske ansvaret vil styrke kunstneres profesjonalitet.

SISTE SAKER