Keld Hyldig

Professor i teatervitenskap, Universitetet i Bergen
ARTIKLER av Keld Hyldig

Teatervitenskap ved Universitetet i Bergen trues nå igjen med nedleggelse.

Teatervitenskap i Bergen trues med nedleggelse når det ikke foreslås å erstatte ansatte som skal gå av med pensjon. Representanter for fagmiljøet uttrykker her bekymring.

SISTE SAKER