Julie Rongved Amundsen

ARTIKLER av Julie Rongved Amundsen

Se, hun snakker

Liv i mor er for lite fokusert rundt det magiske og underlige ved et barns tilblivelse.

Send inn forslag til Årets kritikk innen teater, musikk og dans. 

Har du lest en god scenekunstkritikk det siste året? Nå kan du foreslå den til Årets kritikk.

Det indre rom

Rom 11 finner sted i en post-human verden. Publikum blir invitert inn i et isolert, klaustrofobisk rom der tilflukt er normalen.

Trygg 50-årsjubilant

Oslo Nye Teater vet hva de gjør når de lager ny forestilling om Albert Åberg, men lander kanskje litt for trygt.

High School Hedda

Riksteatrets oppsetning av Hedda Gabler gjør Hedda til en bøllete og ensidig karakter.

Absolutt ballett

Nasjonalballettens visning av to koreografier av Mats Ek er preget av kraft og konservatisme.

Ambisjoner om noe egenartet

Lars Petter Hagen er ny direktør for Festspillene i Bergen. Han vil berøre og bevege.

Kroppens revansj

Harald Beharies forestilling Batty Bwoy overskrider kjønnskategoriene på en måte som kan leses som den feminine kroppens revansj.

I synkesengen

Det retnings- og formålsløse i drømmelogikken er det som gir Somnambul sin helt egne mening.

Tidsskriftenes tid er nå

Kulturdepartementet økte ikke tilskuddene til tidsskriftsordningen i statsbudsjettet for 2022, og med det har de oversett tidsskriftenes betydning og utfordringer.

Den usikre publikumserfaringen

Nina Helene Jakobia Skogli disputerer til graden ph.d 21. januar. Vi har spurt henne om avhandlingsarbeidet.

Bekymret for manglende kompensasjon

Danse- og teatersentrum er bekymret for at scenekunstnere som må avlyse internasjonale turneer ikke blir kompensert. Kulturdepartementet sier at det er vanskelig å kompensere for tiltak verden rundt.

Godt nytt tiltaksår

Hvis publikum ikke får tilgang til salene, mister scenekunstarenaene sin legitimitet.

En pauseperle

Kinships er ammetåkas perfekte pause.

Resignert overskridelse

Det kunne være mer eksplosivt, men den frustrerende resignasjonen avspeiler kanskje allikevel bedre følelsen av å leve i desember 2021.

SISTE SAKER