Julie Rongved Amundsen

ARTIKLER av Julie Rongved Amundsen

Førjulsmagi

Opp en trapp, inn en dør, gjennom et skap og inn på en trikk. Feil Teater har gjort trikkeuniverset sitt enda litt mer magisk.

Nesten dobling i støtte til Tigerstadsteatret

Etter at det ble klart at Tigerstadsteatret ikke fortsetter samarbeidet med Oslo Nye Teater, har byrådet foreslått å øke driftsstøtten deres med 3,1 millioner kroner fra 2023.

Hjemmets lune rede

Wees forestilling «Home Movie» hadde hatt godt av en strengere dramaturg og en tydeligere konseptutvikling.

Guttenes dans

I “Boys” er sårbarheten på godt og vondt pakket veldig godt inn. Det kan tyde på en god prosess for de involverte, men det blir ikke veldig interessant for publikum.

Ny komposisjon i verkstad

26. oktober disputerte Bjørnar Habbestad med avhandlinga “Chasing the Collaborative. Critical Studies of Performer Agency in Modern Flute Music.” I dette intervjuet fortel han litt om arbeidet.

Tigerstadsteatret bryter samarbeidet med Oslo Nye Teater

Etter å ha samarbeidet om å lage teater for barn i Oslo siden 2017, bryter nå Tigerstadsteatret samarbeidet med Oslo Nye Teater.

Tjenesteyting

Å fremme et annet syn enn det Danse- og teatersentrum har om den lovede driftsstøtteordningen er hverken å gjøre scenekunstfeltet en bjørnetjeneste eller en lissepasning til de som ikke vil finansiere kunst.

Inn i skogen

Den fantasieggende og lekfylte formen i Lavaskogen overlater mye til publikum samtidig som estetikken sannsynligvis er veldig spennende og ny for mange av barna.

Kultur som luksus

I statsbudsjettet for 2023 fremstår kultur som et luksusgode vi må avstå fra i nedgangstider.

Alt til sin tid

Oppsetningen av Arne Lygres “Tid for glede” i Paris med tittelen “Jours de joie”, peker på andre ting enn urpremieren gjorde i Oslo i januar. Alt til sin tid.

Med hjartet på rette staden

Politisk korrekt teaterfestival er en ambisiøs festival som utforsker hva det er å ha hjerte på rett sted.

Feilsitering i Stortinget

Stortingsrepresentant for Høyre, Tage Pettersen, spør kulturministeren om hva hun vil gjøre med fagfellevurderingen i Kulturrådet, men bruker et feil sitat for å fremme spørsmålet.

Kunstnersskapsstøtten og fortellingen om den

Det er på tide å tenke helt nytt rundt Kulturrådets ordninger for fri scenekunst og avskaffe kunstnerskapsfinansieringen.

Med døden som nabo

Julie Rongved Amundsen snakker med dramaturg Anders Hasmo på Det Norske Teatret om det ukrainske gjestespillet “Danse Macabre” og om hva teater kan bidra med i møte med krigen.

Karin Stautland og Per Tofte utnevnes til nye æresmedlemmer i Norsk Skuespillerforbund

Norsk Skuespillerforbunds æresmedlemskap ble innstiftet allerede i året 1900 og kan ifølge forbundets vedtekter tildeles «personer som har hatt spesiell betydning for forbundet, scenekunsten eller skuespilldiktningen». Det er generalforsamlingen i Norsk Skuespillerforbund som utpeker æresmedlemmer, og den formelle utnevnelsen skjer under en lunsj på Theatercafeen i dag. Forbundets første æresmedlem var Nationaltheatrets første sjef Bjørn … Les mer

SISTE SAKER