Jo Strømgren

ARTIKLER av Jo Strømgren

Redegjørelse fra Jo Strømgren

I lys av de siste hendelser og debatter ser jeg at det nødvendig å redegjøre for Jo Strømgren Kompanis (JSK) politiske aktivitet de siste 20 årene.

SISTE SAKER