Irene Nordhaug Hansen

Daglig leder Hålogaland amatørteaterselskap (HATS), prosjektleder for Ung samisk scene.
ARTIKLER av Irene Nordhaug Hansen

Organisatorisk opprydding

Irene Nordhaug Hansen skriver i dette debattinnlegget at det norske scenekunstfeltet trenger en organisatorisk opprydning.

Hålogaland teater – både generell og aktuell

I dette debattinnlegget gjør Irene Nordhaug Hansen, daglig leder i Hålogaland amatørteaterselskap (HATS), noen generelle betraktninger om styrearbeid, strategiutvikling og åpenhet i lys av avskjedigelsen av Inger Buresund og debatten som fulgte.

Kunsten å tilrettelegge for amatørkunst

INNLEGG: Buskerud teater, Vestlandske teatersenter, Norsk revyfaglig senter og Hålogaland amatørteaterselskap foreslår å opprette "Forum for frivillig scenekunst". – Amatørkulturfeltet bør få mulighet for å søke midler til kunstfaglige mål, skriver Irene N. Hansen i HATS.

Tid for redesign av amatørteaterbevegelsen?

INNLEGG: Er det den beste løsningen at fordelingen av 16,1 millioner til frivillig scenekunst skjer gjennom en paraplyorganisasjon, spør daglig leder for HATS, Irene Nordhaug Hansen.

Ytringsfrihet og hattevalg

INNLEGG: Det er oppsiktsvekkende at ordvekslinga rundt åpningsforestillinga på Festspillene i Nord-Norge i så stor grad handler om festspilldirektørens programmering i stedet for om forestillingas innhold og uttrykk, skriver Irene N. Hansen og Elin Danielsen i HATS.

En liten korreksjon, Jonas:

Noe samarbeid virker da i nord – bare se på kunst- og kulturfeltet!

SISTE SAKER