Ingrid Weme Nilsen

Dramaturg på Det Norske Teatret
ARTIKLER av Ingrid Weme Nilsen

Eg etterlyser medkjensle for samfunnet

Det som gir meg eit intenst ubehag, er politikaranes manglande forståing av kunstens funksjon i samfunnet.

SISTE SAKER