Ine Therese Berg, foto: Tale Hendnes.

Ine Therese Berg

Ine Therese Berg er teaterviter og har bakgrunn fra kritikk og prosjektutvikling innen scenekunstfeltet. Berg er for tiden stipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus, institutt for estetiske fag.
ARTIKLER av Ine Therese Berg

Kultur som gig-økonomi

Hvem er du hvis du ikke er produktiv?

Kunst 2.0

Koronakrisen har drevet kulturfeltet over på digitale flater og framskyndet utforskingen av digitale tilbud i et felt som delvis har strittet imot. Særlig er det i scenekunsten stor diskusjon om potensialet for teknologiske løsninger.

Velkjent om publikumsdeltagelse

Joined Forces: Audience Participation in Theatre er typisk for bøkene man søker om å få gi ut i forbindelse med et større samarbeidsprosjekt støttet av EU; viktigst for de som gir den ut.

Bakere, smeder, krybber og hester

INNLEGG: I debatten om øremerking av midler til dans i basisfinansieringen er det viktig å holde tunga rett i munnen og ikke blande sammen ulike støtteordninger og tiltak, for ikke å bidra til mer splittelse, skriver Danseinformasjonens Ine Therese Berg i dette svaret til Boya Bøckman.

SISTE SAKER