Hilde Ghosh Maisey

Daglig leder, TrAP
ARTIKLER av Hilde Ghosh Maisey

Kulturlivet må nå norske minoriteter 

TrAP har jobbet for økt mangfold i kulturlivet i 20 år. I løpet av disse årene har samfunnet vårt blitt stadig mer mangfoldig, men endringene gjenspeiles dessverre ikke på norske scener, museer og visningsrom.  

SISTE SAKER