Hilde Annette Aakre

Rådgiver i Panta Rei Danseteater
ARTIKLER av Hilde Annette Aakre

Gaveforsterkningsordningen må omdisponeres

Panta Rei Danseteater tar til orde for at midlene fra gaveforsterkningen omdisponeres til den nye driftsstøtteordningen.

SISTE SAKER