Hege Knarvik Sande

Direktør i Danse- og teatersentrum.
ARTIKLER av Hege Knarvik Sande

Når krybben er tom, bites hestene

Scenekunst.no gjør scenekunstfeltet en bjørnetjeneste når man snakker mot finansieringsforslag uten å komme med løsningsforslag.

Det er kritikkverdig

Direktør i Danse- og teatersentrum, Hege Knarvik Sande, etterlyser Kulturdepartementets lovede driftsstøtteordning i lys av de siste avslagene på og tildelingene av kunstnerskapsstøtte.

Det frie feltet trenger handling

Direktør i Danse- og teatersentrum, Hege Knarvik Sande, etterlyser politisk handling for det frie scenekunstfeltet.

Kulturytring Drammen tar ytringsansvar

Generalsekretær i Norsk Kulturforum, Hege Knarvik Sande, svarer her Birgit Amalie Nilssen om ytringsansvaret til Kulturytring Drammen.

Ytringsarena uten diskusjon?

Kunst er ytringer, en viktig del av en fri, offentlig og demokratisk samtale. Derfor er kunstytringer en del av Kulturytring Drammen, og Sløserikommisjonen av Traavik.info er invitert.

På armlengdes avstand – i et fast håndgrep

KULTURPOLITIKK: 2014 var året da Grunnloven ble feiret på mange av landets teaterscener. Var disse forestillingene bestillingsverk fra staten? Med utgangspunkt i grunnlovsjubileet diskuterer teaterviter Hege Knarvik Sande forholdet mellom institusjonsteatre og staten i et historisk og kulturpolitisk perspektiv.

Hva er galt med makt?

– Det frie feltet er overordnet sett ikke underlagt verken direkte politisk makt eller markedsmakt, hevdet forskere bak prosjektet Kunst! Makt! på konferansen Kulturrikets tilstand i Oslo 28. oktober. Hege Knarvik Sande var der.

Prosjektteater – både nyskapende og kostnadseffektivt?

PROSJEKTTEATER: Liberalistiske stemmer i norsk kulturpolitikk dyrker prosjektteater som en mulig ny organisasjonsstruktur. Men begrepet er ikke nytt, og den nære norske teaterhistorien rommer flere ulike betydninger av ordet, skriver teaterviter Hege Knarvik Sande.

Hva slags frihet?

FRIE KUNSTNERE: Et dialogmøte på Litteraturhuset 24.april la regjeringens prioritering av det frie feltet og frilanserne under lupen. – Har kunstnere og politikere samme perspektiv på hva frihet betyr, spør Hege Knarvik Sande.

SISTE SAKER