Harald A. Nissen

ARTIKLER av Harald A. Nissen

Et behov for nytenkning

INNLEGG: Tillitsvalgte i kulturlivet har uttrykt bekymring for hva som er Miljøpartiet De Grønnes kulturpolitikk. Talsmann i partiet Harald A. Nissen gjør her rede for den. – Vi trenger en helhetlig politikk for både kultur og digitale rettigheter, skriver han.

SISTE SAKER