Hans Ole Rian

ARTIKLER av Hans Ole Rian

Musikkvitenskapen trenger praksisen

Kunnskapsdepartementet må snarest oppgradere bevilgningene slik at musikkvitenskap finansieres som andre kunstfag, skriver Hans Ole Rian i MFO.

SISTE SAKER