Hans Henriksen

ARTIKLER av Hans Henriksen

Hvorfor er alle så redde?

INNLEGG: – Hvorfor er så mange redde for å delta når denne debatten så åpenbart engasjerer? Hans Henriksen ønsker seg flere stemmer i debatten om norsk teater.

Hur brett har ni hoppat?

INNLEGG: Hans Henriksen skriver om folketeaterideen og presiserer: – Jeg er ikke imot musikaler, komedier eller dramatiseringer av populære romaner på de offentlige scenene. Jeg er kritisk til høye billettpriser ved de offentlig støttede scenene.

Man står der man sitter

INNLEGG: – Hybridmodellen der de store institusjonene skal være alt for alle, skaper ikke de spissede fagmiljøene som er nødvendig for å nå langt, skriver Hans Henriksen, og peker også på hvordan de offentlige teatrene i Oslo er blitt avhengige av inntekter fra hver sin del av det kommersielle segmentet.

Teatrene trenger store forandringer

INNLEGG: Studieleder ved Kunsthøgskolen støtter byråd Hallstein Bjerckes forslag til endringer av Oslo Nye Teater. – Strukturene rundt subsidiering og drift av teater i Norge er foreldet, skriver regissør Hans Henriksen.

SISTE SAKER