Halldis Folkedal

ARTIKLER av Halldis Folkedal

Folkedansutdanning no!

KRONIKK: – Eit einfaldig og snevert kunnskaps- og dansesyn pregar diverre delar av danseutdanninga i dag. Noreg treng ei folkedansutdanning, og danseutdanninga treng folkedansarane, skriv Halldis Folkedal, den første nokosinne med praktisk-pedagogisk utdanning i norsk folkedans.

SISTE SAKER