Gunnar Sivertsen

Sivertsen har doktorgrad fra UiO i 2006 på en avhandling med tittelen Kilden til Jeppe paa Bierget, som kom ut på Aarhus Universitetsforlag i 2010. Han er forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
ARTIKLER av Gunnar Sivertsen

Et glemt teaterjubileum

I år glemmer Norge et teaterjubileum. I Danmark er feiringen i full gang med dronningen i spissen. Slik viser danskene oss hvor Holberg hører hjemme.

SISTE SAKER