Gry Ulfeng

ARTIKLER av Gry Ulfeng

Basis til utvikling, ikke fiksert bevaring

Det er bekymringsfullt at vårt faglige rom er under angrep. I dette innlegget deles forslag til tiltak, og det oppfordres til at de frie scenekunstnerne konkretiserer sine behov slik at diskusjonen om dette blir del av kritikken av Norsk Kulturråds behandling av basisstøtten. 

Professorene tenker høyt

INTERVJU: Tore Vagn Lid og Jesper Halle går snart i gang med å bygge opp Norges første dramatikerutdanning. Gry Ulfeng har snakket med dem.

Manifest 2083

ANMELDELSE: – Virkeligheten er så vond i denne saken at de fleste ikke kan forholde seg til den som noe annet enn fiksjon. Da må scenekunsten gå til motsatt vei: til abstraksjonen, skriver Gry Ulfeng. Hun mener Manifest 2083 bare klarte det unntaksvis.

Et kulturpolitisk feilskjær fra de rødgrønne?

KOMMENTAR: – Ti millioner ekstra til fri scenekunst i revidert budsjett vil rette opp en skjevhet, skriver Gry Ulfeng. Hun mener trange rammer i budsjettforslaget og Kulturdepartementets føring til dans hindrer utvikling og setter Kulturrådet i klemme.

SISTE SAKER