Keld Hyldig

Professor i teatervitenskap, Universitetet i Bergen
ARTIKLER av Keld Hyldig

Teatervitenskap ved Universitetet i Bergen trues nå igjen med nedleggelse.

Teatervitenskap i Bergen trues med nedleggelse når det ikke foreslås å erstatte ansatte som skal gå av med pensjon. Representanter for fagmiljøet uttrykker her bekymring.

Tanken som kroppslig erfaring

KRITIKK: Hele menneskekroppen – og enda litt til – mobiliseres i forestillingen Beat The Drum. Resultatet er en meget klok forestilling, skriver Grethe Melby om Verk Produksjoners nye prosjekt.

Demokratiforsøk på skolekjøkkenet

KRITIKK: Det kan bli sterk suppe av forestillingen Verein zur Aufhebung des Notwendiges (One hundred wars to world peace). Spørsmålet er om suppen blir læringsrik, skriver Grethe Melby fra Meteor i Bergen.

Levende om døden

KRITIKK: I o’ death møter vi døden som et permanent unntak, en konstruksjon vi stadig gjenskaper. Resultatet kan like gjerne defineres som en forestilling om liv, skriver Grethe Melby fra forestilling på BIT Teatergarasjen.

Mennesket Munch

Carte Blanches forestilling Edvard er et portrett av mennesket Edvard Munch. Det er befriende at den ikke er direkte knyttet til Munchs egne formidlingsuttrykk, skriver Grethe Melby.

It’s a man’s world

Ved å gjøre Othello til en hvit mann åpner Stein Winges oppsetning av Othello opp for en refleksjon om hvilket mannssamfunn Othello er en del av, skriver Grethe Melby.

Vil fylle et «postdramatisk vakuum»

INTERVJU: Høsten 2014 starter regissør, kunstnerisk leder for Transitteateret – Bergen og professor ved Teaterhøgskolen i Oslo opp programprosjektet «Kunnskaper og ferdigheter for et postdramatisk teater» . Scenekunst har spurt han hva dette dreier seg om.

Funky funky

KRITIKK: All My Dreams Come True er et vellykket dysfunksjonelt lureri. Det funker. Grethe Melby har sett Christian Lollikes forestilling på Festspillene i Bergen.

Demokrati i negativ

KRITIKK: Christoph Meierhans behersker sine retoriske bevismidler godt. Men et av spørsmålene fra salen som ikke blir skikkelig besvart, er hvorvidt selve utgangspunktet hans, nemlig at demokratiet er i krise, er en overdrivelse. Grethe Melby har sett Some use for your broken clay pots på BIT Teatergarasjen.

It can be pretty hard

KRITIKK: How hard can it be? behandler klisjeer med klisjeer. Resultatet er en forestilling som ber oss om å beholde klærne på, men løsne litt på knutene dersom tøyet er til hinder for bevegelse. Grethe Melby har sett Yaniv Cohens forestilling om Jerusalem på BIT Teatergarasjen.

SISTE SAKER