Frøydis Århus

ARTIKLER av Frøydis Århus

Teateropplevingar som omsluttar oss

Feil Teater kunne ha heve ambisjonsnivået, men dei utforskar på fint vis korleis ein kan lage omsluttande teater for born, og det håpar eg dei vil gjere meir av.

Kreativt friminutt

Tigerbussen har et teater i magen kjennes som eit kreativt friminutt, og eg trur barna får minner dei vil hugse i lang lang tid.

Rettssaka mot Gregers Werle

Teatersjef Thomas Bye skriv i introduksjonen i publikumsprogrammet om sin fascinasjon for rettssystemet på teaterscena. Dette er ein fascinasjon eg deler, og difor ser eg fram til å oppleve Vildanden i ein omskriven versjon som rettssak.

Til halsen i sand og kjærleik

Lykkedager er ei tradisjonell framsyning som får fram det særeigne med Beckett si dikting.

Velmeinande og sympatisk, men ganske trygt

Teater og musikk vert kombinert i ei framsyning som ikkje heilt kan kallast konsert, men heller ikkje teater.

Historietime for framtida

Olbmot/Folk handlar om rasediskrimineringa av samar, men tar ikkje tilstrekkeleg innover seg kva historia kan seie oss om situasjonen i dag.

Vemodig og vakkert om oppvekst i distriktet

Oppsettinga av Vaffelhjarte på Riksteatret skildrar eit varmt venskap i eit ruralt miljø. Framsyninga veks på meg etter at eg så ho, ikkje minst på grunn av framstillinga av borna.

Sturm und Drang med våpen og tvang

Psykt blod finn sin styrke i skodespelarene, men teksten kunne vore stramma nokre hakk.

Tungrodd Tsjekhov

Johannes Holmen Dahl si oppsetjing av Kirsebærhagen av Anton Tsjekhov tek modige val, men til slutt blir det for mange barrierar.

Vellukka villand

Hos Ibsen er Hedvig er ein isolert tenåring det ikkje er lett for unge menneske å identifisere seg med, men i regien til Lars Erik Holter står ho fram som mindre sær uten at det rokkar ved omsorgssvikta og dens konsekvensar.

Skam deg, unge!

Med vakker romantisk scenografi og ljos er scenen på Det Norsket Teatret levande i Vårløysing, og eg håpar framsyninga også vil nå ungdommane. Det er dei det gjeld.

Kosteleg kostymedrama

For dei anglofile med kjærleik til teatret er Forelska i Shakespeare ei gåvepakke, men regien og ensemblespelet kunne vore strammare.

Grandios sjokoladefest

På Det Norske Teatret har Charlie og sjokoladefabrikken blitt ein stor sjokoladefest, og dei klarar noko som mange andre teatre ikkje gjer: Å lage teater av ein klassikar for barn utan å stappe det fullt av moral.

Ingen gærning er for gæren for å danse

Indigo Englehår er ikkje teater, ikkje poesi, ikkje konsert, men noko midt mellom. Det er heller ikkje ein utprega musikal. Til det er narrativet for sprikande og forma for eksperimentell.

Geopolitikk rundt middagsbordet

Krenket utspelar seg på Manhattan, men det betyr ikkje at framsyninga ikkje kan fortelje oss noko om Noreg i dag.

SISTE SAKER