Erik Honoré

ARTIKLER av Erik Honoré

Kilden – en epilog

INNLEGG: Uenigheten mellom Kilden og undertegnede handler ikke om misforståelser eller at jeg og andre kritikere ikke kjenner realitetene. Debatten handler om en vidt forskjellig oppfatning av hva som er kvalitet, skriver Erik Honoré.

Kraftsentrum eller sort hull

INNLEGG: Erik Honoré vil ha debatten om programmering i Kilden tilbake til et overordnet nivå. – Musikkprogrammet i Kilden mangler en balanse mellom overflate og dybde, mellom det aktuelle og det nostalgiske, skriver han.

Comfortably Numb?

INNLEGG: Det er betenkelig at den kunstneriske ledelsen ved landsdelens mest ressurssterke kulturinstitusjon velger et coverband som en av hovedsatsingene i 2014, skriver musiker og produsent Erik Honoré om Kildens sommersatsing i Fjæreheia i 2014. Innlegget sto på trykk i Fædrelandsvennen 26.11, og er også sendt til Scenekunst.no.

SISTE SAKER