Elin Høyland

Elin Høyland arbeider med tekst, krtitikk, undervisning og produksjon av scenekunst.
Utdannet teaterviter, sentral i etablering og drift av scenekunst-laboratoriet Podium i Oslo (2002 - 2009).
Medforfatter av Scenekunst Nå (Spartacus 2007). Underviser i moderne teaterteori- og historie.
Tidligere teaterkritiker for Morgenbladet, nå for Klassekampen, Norsk Shakespeare- og Teatertidsskrift og scenekunst.no. Utdannet yogalærer, med egen praksis, nå basert i Oslo.
ARTIKLER av Elin Høyland

Svoltvariasjonar

Med si dobbeltframsyning ved Nasjonalballetten stadfester Jo Strømgren sin originale signatur som scenekunstnar, men i ei overkonstruert tematisk ramme, som berre rører ved overflata av svolt som fysisk og eksistensiell tilstand.

Hemmelig hest i stille sprang

I Janne-Camilla Lyster sitt koreografiske arbeid oppstår eit fysisk rom kor det poetiske trer fram gjennom ein form for stringent improvisasjon mellom ord, rørsle og samtidsmusikk. Til saman innbyr det til eit meditativt rom både for utøvarar og publikum.

På eksistensiell seilas med Carte Blanche

I Get Lost opnar eit svevande tema for gode glimt av menneskeleg søken etter fridom og fellesskap, i eit sceneuttrykk prega av det fysisk kraftfulle. Slik det å gå seg vill skal utforskast scenisk, blir me og som publikum aldri sikre på kor me er. Elin Høyland reflekterer over førestillinga og Hooman Sharifi sin periode som kunstnarisk leiar for Carte Blanche.

Post-dramatisk og ufarleg, men godt!

Det er lenge sidan publikum kasta tomatar mot teaterscena om dei var misnøgde – no serverer istaden sceneaktørane kake for å bøte på publikums (eller sin eigen) eksistensielle angst. Velkommen til den post-dramatiske virkeligheten?

Fest eller test?

Dei frigjerande og potensielt magiske momenta i PARTY blei overskygga av ein regi som i praksis fekk eit større trekk av manipulering enn ideen om deltaking og fri dans skulle tilseie, skriver Elin Høyland om førestellinga PARTY.

I dobbeltkommunikasjonens klasserom

Instruktør Tore Vagn Lids Polyfonia er skjelsetjande
scenekunst for og med ungdom, men som på ingen måte bør unngå eit
vaksent publikum. Førestillinga fører inn i ein kryssild av stemmer
kor ingen kan stille seg heilt utanfor, skriv
scenekunst.no/danseinfo.nos kritikar, Elin Høyland.

SISTE SAKER