Diana Badi

Diana Badi er utdannet næringslivsjournalist fra BI. Hun har de siste 15 årene jobbet som journalist og kommentator, både i dagspressen og fagpublikasjoner.
ARTIKLER av Diana Badi

Slik endrer kunstkonsumet seg i kriser.

Lever du i en unntakstilstand har du ikke plass til det utfordrende og ekstrem, sier Arnulf Christian Mattes, førsteamanuensis ved Senter for Griegforskning, Universitetet i Bergen.

Kriser skremmer ikke kunsten

Kunst i krise – er en serie artikler om hvordan kunsten takler kriser og kriser påvirker kunsten. Kunstsosiolog og forfatter Dag Solhjell trekker paralleller til krig.

Pandemien har avlivet myten om den sultne kunstneren

Men den vil neppe ta livet av fysiske konserter og forestillinger.

SISTE SAKER