Brynjar Åbel Bandlien

ARTIKLER av Brynjar Åbel Bandlien

En Munkholm, en te, to kaffe og et snitt med Per Roar

– Til tross for at traumer og scenekunst på mange måter er ikke-sammenlignbare størrelser, overskrider begge vår lineære forståelse av tid, sier dansekunstner Per Roar. Før sommeren presenterte han sitt doktorgradsarbeid “Docudancing Griefscapes” i Oslo. Like før han avla graden i Helsinki høsten 2015, møtte Brynjar Bandlien ham på Teddy’s til en lang samtale.

Samtidsdans – en enda kortere bruksansvisning

INNLEGG: Jeg vil gjøre et annet forsøk på å definere samtidsdansen, fortsatt uten å proklamere at dette på noen måte er den eneste lesningen. Brynjar Åbel Bandlien tar opp tråden etter Kenneth Flak.

Ja! til Jeg! til Vi! til Yeah! til Je!

INNLEGG: Ideen med å legge DHPDH frem på Spleis var å åpne en prosess i dansekunstfeltet. Alle, også Sidsel Pape, kan være med på å forme denne bevegelsens innhold og retning videre, skriver Brynjar Bandlien i dette svaret til Pape.

Frie dansekunstnere er grunnfjellet

INNLEGG: – Fri dansekunst må høyere opp på agendaen i Kulturdepartementets strategi for dans, skriver dansekunstner Brynjar Åbel Bandlien. Departementet offentliggjør snart strategiplanen "Dans i hele landet" for perioden 2013-2015. Planen var på høring i sommer.

SISTE SAKER