Anne-Britt Gran

ARTIKLER av Anne-Britt Gran

Hvor går Danse- og teatersentrum?

INNLEGG: – Tove Bratten og DTS' foretrukne tallhistorie er den om det frie feltets lille prosentandel av den totale scenekunstkaka i forhold til institusjonene. Den historien er ikke usann, men hvor relevant er den i dag? Det frie feltet vil være tjent med å supplere den med andre fortellinger om tall og virksomheten til de frie gruppene, skriver teaterviter og professor Anne-Britt Gran.

Oslo Nye for barn og unge?

INNLEGG: – Oslo trenger ikke et nytt og dristig prosjektteater. Lag heller barneteater, skriver forsker Anne-Britt Gran. I går fikk byråd Hallstein Bjercke flertall i Oslo bystyre for planene om å gjøre Oslo Nye til prosjektteater.

SISTE SAKER