Andreas Breivk

ARTIKLER av Andreas Breivk

Smertestillende på scenisk resept

Voice-overen og den episodiske strukturen i La posibilidad que desaparece frente al paisaje gir forestillingen en filmatisk kvalitet. Det bidrar til å lage en type avstand mellom kunst og tilskuere, samtidig som forestillingen har en veldig sanselig tilstedeværelse.

SISTE SAKER