Sigrid Røyseng

Medlem av utvalget for statens kunstnerstipend og professor i kultursosiologi på Norges Musikkhøgskole
ARTIKLER av Sigrid Røyseng

Det handler om maktfordeling

Hver våkne time mener vi at kulturpolitikkens demokratiske hensyn må holdes opp mot hensynet til effektiv ressursutnyttelse, det skriver de to medlemmene av utvalget for statens kunstnerstipend, Sigrid Røyseng og Ánde Somby, og følger opp kritikken av omorganiseringen av Kulturrådet.

Ubesvarte spørsmål om Kulturrådet

Sigrid Røyseng og Ande Somby som begge er medlem av utvalget for Statens kunstnerstipend og fra henholdsvis Norges Musikkhøgskolen og Universitetet i Tromsø, svarer her direktør i Kulturrådet Kristin Danielsen på hennes siste svar om omorganiseringen av Kulturrådet.

Kulturråd eller direktorat?

To medlemmer av utvalget for statens kunstnerstipend, Sigrid Røyseng fra Norges musikkhøgskole og Ánde Somby fra rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, skriver i dette debattinnlegget om en bekymring for at Kulturrådet omgjøres til et direktorat.

SISTE SAKER