Alexander Jensenius. Foto: UiO: Institutt for musikkvitenskap

Alexander Refsum Jensenius

Alexander Refsum Jensenius er førsteamanuensis ved Institutt for musikkvitenskap, UiO og medlem i Akademiet for yngre forskere.
ARTIKLER av Alexander Refsum Jensenius

Norsk kunstforskning snubler inn i fremtiden

– Forslaget om en ny doktorgrad basert på utøvende og skapende kunst er viktig og riktig, men forskriftsendringene som Kunnskapsdepartementet nå har lagt på bordet, inneholder noen alvorlige problemer, mener musikkforskerne Alexander Jensenius ved UiO og Michael Duch ved NTNU, begge medlemmer av Akademiet for yngre forskere.

SISTE SAKER