Ådne Sekkelsten

ARTIKLER av Ådne Sekkelsten

Arrangørstøtte som fungerer

Scenekunstbruket og Norske kulturhus kommenterer rapporten “Mobilisering for mobilitet. Formidling av fri scenekunst” som de mener etterlyser noe som allerede finnes.

Det muliges kunst: økt eierskap – økt begeistring?

KRONIKK: – Utdanningssektoren bør få og ta større ansvar for å implementere DKS i skolen og i utdanningsløpet, skriver Ådne Sekkelsten og Elin Rekdal i Scenekunstbruket i denne kommentaren til rapporten "Det muliges kunst" om kunst og kultur i utdanningen som var klar 24. april i år.

Skal virkelig ungdom få si sin mening?

KRONIKK: Hvordan ser egentlig ungdom på teater og dans som er lagd ’for’ dem? Klarer denne kunsten å berøre – å bety noe for ungdommen? Og ikke minst, kan vi skape et rom for anmeldelser og refleksjon fra ungdommen selv, skriver Ådne Sekkesten og Elin O. Rekdal i Scenekunstbruket.

SISTE SAKER