Goksøyr & Martens var ett av kompaniene som fikk prosjektstøtte i tildelingen før jul. Bilder er fra deres forestilling "Bror" på Det Norske Teatret. Foto: Kim Hiorthøy

Armlengdesprinsippet står fast

Lederne for fagutvalgene for henholdsvis dans og teater i Kulturrådet, Peder Horgen og Siri Broch Johansen kommenterer den siste tildelingsrunden og fordelingen av friske midler.

DEBATT+

I kjølvannet av seneste runde scenekunsttildelinger tett oppunder jul fulgte det noe debatt om hvorvidt det var politiske føringer involvert.

Til dette vil Kulturrådet gjerne få understreke at det ikke kom noen politiske føringer med de ekstra midlene. Ekstrabevilgningen var altså ikke øremerket kompanier som hadde mistet kunstnerskapsstøtten tidligere på høsten. Utvalgene behandlet alle prosjektsøknadene på vanlig måte. Den eneste forskjellen var at det fantes fire millioner friske midler i potten for akkurat denne behandlingsrunden.

Når den nye ordningen for etablerte scenekunstkompanier ikke ble realisert i år, var det viktig og riktig at de fire millionene allerede avsatt til denne ordningen likefullt kom scenekunstfeltet til gode. De er sårt tiltrengt i det sterke feltet av scenekunstnere/-kompanier som landet har i dag.

Vi er glad for at vi kunne gi flere tildelinger enn det som ellers ville vært mulig. At tre av de kompaniene som tidligere hadde fått avslag på fornyet kunstnerskapsstøtte befinner seg på tildelingslista, handler om hvordan utvalget har vurdert kvalitetene ved deres prosjekter sett i forhold til hele søknadsmassen i denne behandlingsrunden.

Det var veldig bra at Kultur- og likestillingsdepartementet og Stortinget fikk dirigert disse midlene til Kulturrådets forvaltning. Vi vil oppfordre statsråden til å fortsette å styrke Norsk kulturfond, også etter at den varslede ordningen for etablerte kompanier kommer på plass. Det vil uansett være stort behov for prosjektstøtte, basert på kunstfaglige vurderinger og armlengdes avstand.

 

Peder Horgen, rådsmedlem og leder i faglig utvalg for dans
Siri Broch Johansen, leder i faglig utvalg for teater

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER