Bilde fra Århundrets rettssak. Foto: Ole Gunnar Rasmussen

Århundrets sløseri?

Hvis Sløserikommisjonen er hyperteater: Er det ikke veldig slapt?

Jeg er lei av slapt hyperteater. Jeg har akademia hengende over meg og har ikke tid til å ligge langflat i kommentarfelt. Men jeg skylder også Scenekunst.no en tekst i regnskapet fra før jul da jeg var travel vikar. Og for å få produsert tekster man egentlig ikke har tid til å skrive, hjelper det å være litt lei.

I kommentaren Jorden kaller BIT her på Scenekunst.no, diskuterer Mariken Lauvstad BIT Teatergarasjens innlegg samme sted om hvorfor de har forestillingen Sløserikommisjonen av kompaniet Traavik Info på programmet. For skribenten og redaktøren i meg er det noe rart og umotivert ved teksten til BIT. Hvorfor skriver de dette innlegget akkurat nå? Og hvorfor må alle de smarte menneskene som jobber der, som til sammen har hundrevis av vekttall i teatervitenskap og filosofi, skrive så tannløst? Kanskje fordi de har gått med på å spille fluer. Mer om det lengre ned.

Lauvstad argumenterer godt for hvordan en debatt kan bli performativ, i betydningen at debatten forandrer noe i virkeligheten som er vanskelig eller umulig å reversere. I et prinsippløst univers er det dette debatter skal gjøre. De skal få noe til å skje. Men er det uvesentlig hva som skjer? Er det uvesentlig om vi kan gå et skritt tilbake hvis det som skjer, ikke var så smart likevel?

Negative narrativer
Lauvstad skriver om research hun har gjort i Belgia, der partiet VVD som en del av sin generelle politiske strategi bevisst jobbet for å gjøre språket om kunst og kunstnere i offentligheten mer negativt. Da myndighetene deretter bygget ned infrastruktur og offentlige tilskudd til scenekunst, opplevde scenekunstnere at narrativet var vanskelig å forandre. «Det hjalp ikke hva de sa eller hvilke tall de viste til, de klarte ikke reversere fortellingen som hadde festet seg […],» skriver Lauvstad.

En effekt med et slags motsatt fortegn ble synlig da folkemengden som stormet Kongressen i USA, plutselig ikke lenger kunne følge presidenten på Twitter eller snakke med hverandre på plattformen Parler. Uansett hva man måtte mene om selve nedstengningen: Det endret situasjonen. Det virket.

Den anonyme norske Facebooksiden som har inspirert forestillingen Sløserikommisjonen, virker på narrativet om kunst, kunstnere og ytringsfrihet i Norge både direkte og indirekte.

Siden har mer enn 50% flere følgere på Facebook enn Aftenposten Meninger. Det lages scenekunst om den, den omtales i riksmedier og har også selv fått debattere anonymt i tidsskrifter. Jeg prøvde for noen år siden å diskutere saklig i et kommentarfelt med den eller de som står bak siden. Jeg var nysgjerrig på om det var mulig. Vi diskuterte til vi ble enige om hva vi var uenige om. Det tok tid, men nettspøkelset var overraskende konsistent. Det ville begrense innsamling av skattepenger til helse og skole og mente at det meste av annen offentlig ressursbruk var sløseri. Postene på siden handler om alt fra kommunale sluttpakker til EØS-avtalen. Spøkelset er altså ikke bare sinna på kunst. Det vil bygge ned mange, mange flere fellesskapsløsninger. Lauvstads research i Belgia gir eksempler på at det første kan forstås som et verktøy for å oppnå det andre.

Åpenhet og opplysning
Enten i denne dialogen, eller senere i kommentarfelt på Scenekunst.no, spurte jeg nettspøkelset om ytringsfrihetsparagrafen. For meg er kulturpolitikk forankret i den. Vedkommende var, ikke uventet, uenig i Grunnlovens §100. Offentligheten skulle fikse seg selv.

Jeg tror ikke offentligheten fikser seg selv. Grunnloven sier ikke bare at vi trenger en offentlighet, den pålegger staten å sørge for en åpen, opplyst samtale. Noen teorier om offentlighet legger til grunn at åpenhet automatisk produserer opplysning og samtale. Det er vanlig å si at nettroll og konspirasjonsteorier sprekker i sola. Sjefredaktøren i Vårt Land skrev nylig en kommentar om at det ikke alltid stemmer. Internett har bragt luft og demokrati inn i den offentlige samtalen, men et åpent internett får også nettroll og konspirasjonsteorier til å vokse og formere seg. Vårt Land styrker nå sin redigerte debatt, og både lesertall og debattkvalitet har økt.

Selvmotsigende
Jeg skjønner at ville konspirasjonsteorier er fristende for teaterfolk. Det er jo teater. Da Morten Traavik annonserte at han skulle lage forestillingen Sløserikommisjonen, tenkte jeg at det kunne bli interessant. Han sendte meg en melding med en lenke til det første facebookinnlegget om forestillingen. Jeg delte en skjermdump av det på Facebook (for å unngå direkte trafikk til spøkelset). Jeg tok altså et sekunds regi og et valg om å være nyttig idiot for dette ene innlegget – fordi jeg hadde tro på at Traavik kunne klare å konfrontere narrativet om kunst som sløseri.

Min tro på konfrontasjon bygget på Traaviks forestilling Århundrets rettssak, som jeg så i Kirkenes i 2017 og fulgte (her og her) for Scenekunst.no. Etter å ha fulgt Sløserikommisjonen litt til og fra, begynte jeg å spørre meg selv om hvorfor de to prosjektene umiddelbart virker så forskjellige.

For Sløserikommisjonen har ikke konfrontert nettspøkelset. Tvert imot har den gitt spøkelset mer taletid og hjelp til å nå ut til nye lesere og lyttere. Spøkelset har til og med fått snakke ned kunst og en navngitt scenekunstner i en podkast produsert av kommunikasjonsavdelingen i Kulturrådet. Spøkelset er allerede selv en talerstol med 67 000 følgere på sosiale medier. Å gi en sånn talerstol en offentlig finansiert mikrofon og forsterker, er himmelropende selvmotsigende. Traavik.info er tildelt 3 700 000 offentlige skattekroner per år fra 2019 til 2022. Hvorfor kaller ikke nettspøkelset det for århundrets sløseri? Hvorfor virker Sløserikommisjonen så servil? Hvorfor forsterker kommisjonen bare populistisk nedsnakking som allerede finnes? Hvorfor åpner den ikke opp for en bredere og skarpere samtale?

Hvem er på scenen?
Traaviks hyperteater foregår både innenfor og utenfor konvensjonelle teaterrom. All the world’s a stage. De som var på scenen i Århundrets rettssak, var der som seg selv. Det var advokater, stortingspolitikere, urfolk, fagforeningsledere, aktivister, festivalsjefer, den lokale ordføreren. De framførte appeller de hadde skrevet selv, der de diskuterte om det var lurt å åpne for oljeboring i Barentshavet. Grovt sett delte de seg i to posisjoner, som publikum til slutt valgte mellom ved å stemme. Men poenget var prosessen mer enn resultatet. Vi satt på en parkeringsplass ved Barentshavet, i et smeltende amfi av is. Aktørene var ikke enige, det var en reell debatt. Flere på scenen hadde skrevet og sagt lignende ting i riksmedia uavhengig av forestillingen. Samtidig var alt teater – en iscenesatt versjon av klimarettssaken som åpnet flere måneder senere. At forestillingen var ikke-teatral og superteatral samtidig, sa både noe om hva teater er, og at grensene mot andre samfunnsritualer, som rettssaker og medier, er flytende.

I Århundrets rettssak tok hyperteatret redaktøransvar for at forskjellige meninger om klimarettssaken ble konfrontert med hverandre. Sløserikommisjonen forsterker i stedet én marginal posisjon: et anonymt nettspøkelse som synes å mene at «there is no such thing as society». Resultatet blir en slags falsk ubalanse. Hyperteatret tar tilsynelatende ikke lenger redaktøransvar. Og andre aktører som har vært assosiert med Sløserikommisjonen, som Festspillene i Bergen, journalist Hans-Wilhelm Steinfeld, deler av produksjonsapparatet – har bokstavelig talt løpt vekk eller blitt kastet ut. BIT Teatergarasjen står igjen og skriver mumlende leserinnlegg.

Hvor ble det av diskusjonen fra Århundrets rettssak? Hvor er samtalen? Hvor er motstemmene, hvor er det andre laget? Hvor er de som skal forklare og forsvare hvorfor vi har redigerte medier og kultur- og offentlighetspolitikk?

Hva, hvor, for hvem?
Mye av styrken i Århundrets rettssak lå i at aktørene skrev sine egne manus. De fikk også lese appellene sine uten avbrytelser. Jeg har lurt på om planen for Sløserikommisjonen kunne være at det som skrives om forestillingen i aviser og sosiale medier, skal framføres fra en scene. Det kunne hatt noe for seg. Men det kan også bli en uhåndterlig teatertekst.

Århundrets rettssak foregikk i offentlig rom. Folk i Kirkenes kunne følge byggingen av amfiet og lyden av rettssaken utenfor amfiet, hvis de ikke ville kjøpe billett. Vi er flere som er nysgjerrige på om Sløserikommisjonen skal lukke seg inn i et scenerom, og hvordan rommet, aka BIT Teatergarasjen, har tenkt å forholde seg. Hvis en masse fjesboktråder til slutt skal leses for noen få som har billett til en sal på USF i Bergen, er vi tilbake til start.

Århundrets rettssak kommuniserte med en stor publikumsgruppe.  Selve visningen klarte å henvende seg både til lokalbefolkning i Kirkenes, nasjonale medier og et savvy scenekunstmiljø. Personlig lærte aktørene meg masse om jus, artsmangfold, ukjente virus (faktisk – som konsekvens av global oppvarming). Og om ting som betyr noe i Kirkenes, og som resten av Norge vet for lite om: Barents, Sápmi, Finnmarkseiendommen, kommunebudsjetter, utenrikspolitiske dilemmaer. Dette siste er hjemmebane for Traavik.info som har vært huskunstner i Forsvaret, spilt hyperteater med norsk utenrikstjeneste og laget internasjonalt kultursamarbeid med Nord-Korea.

Hyperteater I?
Rundt Sløserikommisjonen er det ganske stille. Innimellom popper det opp rare saker i Bergens Tidende eller som nå, et ullent leserinnlegg. Kanskje er det stille fordi scenekunstnere ikke orker å bli teatermanus eller er redde for å ha tenkt feil når Traavik alias Mike Tango en dag dukker fram fra memene sine. Men er Teatergarasjen også redde? Blir tilliten til en kunstner de har invitert, borte ved at de diskuterer med ham?

Når Teatergarasjen ikke diskuterer hyperteater, begynner jeg å lure på om de har gjort seg selv til hyperteaterinstrument. At det er Morten Traavik som har bestilt leserinnlegget, at alle ansatte har signert så ingen måtte spille klovn alene. Men hvor er i tilfelle hyperteatret i det leserinnlegget? Er språket litt vagt og selvmotsigende for å provosere Mariken Lauvstad og meg til å skrive manus og Kai Johnsen og Henriette Pedersen til å rope i kommentarfeltene? Man trenger ikke lese særlig mer enn overskriften for å tenke i de baner: «Flue og edderkopp i eget nett.»

Men hvis dette er hyperteater: Er det ikke veldig slapt? Jeg savner noe smartere. Noe som involverer flere enn fire-fem usual suspects og en enslig redaktør. Jeg har lyst til at Sløserikommisjonen skal lære et mye større publikum ting om scenekunst og kulturpolitikk som de ikke visste på forhånd, slik Århundrets rettssak lærte meg om Finnmark, jus, olje og utenrikspolitikk.

Politikk og offentlighet
For vi trenger en større samtale. Det skjer mye nå. Armlengdes avstand-prinsippet usynliggjøres. Når Kulturrådet omorganiserer, heter det en intern, administrativ prosess. Statssekretærer skriver at administrasjonen i Kulturrådet skal «gjere vurderingar av korleis tilskotsmotakarane driv, og den totale verksemda.» Jeg har vært med på statlige underveisevalueringer av teatre og orkestre. Da var både evalueringspanel og departement opptatt av at hvordan tilskuddsmottakerne driver, ikke kan isoleres fra det kunstneriske resultatet og hvem det når ut til. De tre må sees i sammenheng. Det er metodisk krevende. I ettertid tror jeg arbeidet kunne vært løst på andre måter enn evalueringene valgte, men det forandrer ikke grunnprinsippet: Prosess, kunstnerisk resultat og offentlig nedslagsfelt henger sammen.

Hva slags kulturpolitikk er dette? Jeg utelukker ikke at det er en tanke bak, men den er vanskelig å se når ingen vil snakke om den. I det siste har det sett ut som Kulturdepartementet og Kulturrådet også er mot Grunnlovens §100. Endringer omtales som interne, å snakke om dem offentlig er brysomt. Kanskje politisk ledelse heller ikke liker offentlighetsparagrafen? Da må de si det høyt. Sånn overordnet betyr liberal ofte mindre politisk styring, men burde det ikke bety mer åpen samtale?

Melding fra festspilldirektøren
Noen timer etter at jeg hadde delt skjermdump om Sløserikommisjonen i 2019, plinget det inn en melding på Messenger fra direktøren for Festspillene i Bergen. Jeg deler vanligvis ikke direktemeldinger, men nå er det nødvendig for dramaturgien. Som gammel anmelder og gitt den posisjonen han har, satser jeg på at han tåler det. Uten noen forutgående dialog eller avtale vil han gjerne, klokka ni om kvelden, at jeg skal stille et spørsmål på Facebook:

«Du er en del af forestillingen. Om litt spør du på FB hvem der har bestilt forestillingen», lød instruksen.

I hyperteater kan altså offentligheten og media være scenen, og forestillingen blir til mens vi går. Men jeg håper ikke Traaviks hyperteater rekrutterer på denne måten. Jeg skriver det på kontoen for velment nybegynnerfeil fra en festival der publikumsinvolvering av denne typen sjelden forekommer. Jeg kjenner riktignok festspilldirektøren litt fra anmelderi for lenge siden, og Traavik litt fra å ha ledet noen paneldebatter. Men ingen hadde spurt meg formelt om å gjøre noe for Sløserikommisjonen. Jeg var frilans kunstner og skribent med lite penger og lang gjøreliste. Jeg besluttet fort at gratis rollespill for festivaler og regissører med millionbudsjett var nedprioritert. (Den teksten du leser nå, får jeg som nevnt betalt for). Jeg svarte kort at siden Festspillene allerede heiet i kommentarfeltet, var det vel unødvendig å spørre hvem som hadde bestilt, men at forestillingen blir interessant (som jeg da fortsatt håpet). Kanskje var direktøren bare ivrig. Han tok i alle fall tegninga – dialogen stoppet der.

Hyperteater II: En spekulasjon og en oppgave
Men jeg har altså på skrift fra festspilldirektøren at jeg er en del av Sløserikommisjonen. Det må jo gå an å bruke til noe, selv om Festspillene i mellomtiden har rømt skuta. Her kommer en oppgave og en hyperteatral spekulasjon.

Oppgaven først: Ta en titt på kommunikasjonsavdelingen i Kulturrådet. Forestill deg hvor mye de har å gjøre. Ikke alle sitter på samme sted i Norge. De skal betjene mange og store søknader til en kompensasjonsordning for en pandemi. Saksbehandlingen er mange måneder forsinket. I tillegg holder de på med en stor intern omorganisering med masse nyansettelser i tillegg til alt de vanligvis gjør. Fikk disse folkene ideen til å lage en podkast der Sløseriombudsmannen uimotsagt skulle snakke ned en navngitt scenekunstner, helt selv? Grei ut.
Det er helt mulig at de fant det på selv. Noen av dem har fartstid fra nettidsskriftet der spøkelset har fått skrive anonym kronikk. Men her kommer spekulasjonen:

Kan Kulturrådets podkast ha vært regissert av Traaviks hyperteater?

I så fall er jeg kanskje litt mindre lei av hyperteater. For den debatten som fulgte, klarte å brekke åpen en samtale om kulturpolitiske endringer som hittil har virket hermetisk lukket. Kulturrådet og departementet måtte også delta i den. I så fall har Sløserikommisjonen indirekte åpnet opp for noe som kan minne om samtalen i Århundrets rettssak. Men hvem har ansvar for å rydde opp når avisartikler og intervjuer i podkaster repeterer og forsterker gapestokken for kunstnere som nettspøkelset lager? I Sløserikommisjonen tar ikke hyperteatret lenger dette redaktøransvaret, men spiller det ut til virkelighetens redaktører og direktører. Det fungerer hvis ansvaret blir tatt, men det skjer ikke alltid. Andre måtte presse Kulturrådet til å rydde i podkasten sin, og aviser som BT har måttet rette et lignende tilfelle. Selv om korreksjonene skjer, går hyperteateret nettspøkelsets ærend i mellomtiden.

Hvor er det andre laget?
Traavik.info skriver om hyperteater at «Hypertheatre does not take sides. It insists on doubt, paradoxes, self-contradictions, inner tensions and polyphony of message(s)». OK. Men i Århundrets rettssak var det to lag, for og imot oljeboring. Hvor er det andre laget i Sløserikommisjonen? Hvis det er vi som er det andre laget, hvis Sløserikommisjonen vil provosere kunstnere, kritikere, scenekunstredaktører, Kulturrådet, til å stå opp for such things as society, er det på en måte fint. Men det er også risikosport, hvis Mariken Lauvstads belgiske informanter har rett.

For når slår det inn grunnleggende endringer som ikke kan reverseres? Hva skjer når kulturpolitikken endres uten høringer og forutgående debatt? Asymmetrien i hvem som holder debatten om kulturpolitikk i gang, slo meg for alvor da sosiolog Sigrid Røyseng og jurist Ánde Somby nylig tok opp tråden om armlengdes avstandpå vegne av Statens kunstnerstipend, der begge er oppnevnt av Kulturdepartementet til å vurdere søknader. Det betyr utrolig mye at oppegående folk som ikke primært jobber som kunstnere, forstår og kan forklare hvorfor Kulturfondet og lovverket er organisert som det er. Men at jeg kjenner meg takknemlig, sier noe om hvor sjelden det skjer, for tiden.

Flere institusjoner på banen
Derfor blir jeg litt muggen av halvhjertet kollektiv mumling fra BIT Teatergarasjen, enten det er halvhjertet på hyperteatral instruks eller ikke. Hyperteater overlever å bli diskutert, også av dem som programmerer det. Jeg hadde forventet at BIT diskuterte hyperteater åpent og bedre.

I en situasjon der kulturpolitiske strukturer er i spill, tjener hele scenekunstfeltet på at stemmer som BIT Teatergarasjens blir flere og snakker høyere og tydeligere. I noen tilfeller er det sikkert lurt at norske teatre og orkestre har organisert seg bak én mikrofon.  Men hvis deltakerne i den løpende debatten om kulturpolitikk kan telles på én hånd, og fire av dem er individuelle kunstnere eller kritikere, påvirker det ikke noen opinion i verden i den medievirkeligheten Vårt Land beskriver. Det hjelper ikke om det står femti teatre og orkestre bak én av fingrene på den hånda. Vi klarer ikke få høy nok frekvens til å bryte lydmuren. For få mennesker får trent debattmuskelen, og verken scenekunstpublikum eller offentligheten får ting med seg.

For å løse både kulturpolitikk og århundrets klimakrise trenger vi offentlighet. Den består av samtaler, ikke av anonyme talerstoler. For at samtalene skal ha noe punch, må hyperteater ha større ambisjoner enn å provosere Kai Johnsen og meg, og BIT Teatergarasjen må tørre å snakke høyt om hva kunstnerne de slipper inn i huset sitt, holder på med. Scenekunstfeltet må diskutere mer våkent med hyperteateret. Det er ironisk hvis teaterfolk er de siste som stiller spørsmål ved om de blir manipulert. Vi trenger flere samtaler som flere deltar i. Og det kan være vi må forte oss, før Sløseriombudsmannen plutselig får jobb i kommunikasjonsavdelingen i Kulturrådet.

 

RELATERTE ARTIKLER +
KOMMENTAR
 • Hild Borchgrevink :

  Hurra! Vi snakker om hyperteater. Mye å ta tak i her, jeg rekker ikke alt nå. Men ja, Luba Kuzovnikova, oljebransjens og kunstbransjens reaksjoner på platforming kan ligne hverandre utad i den argumentative strukturen (NB: forutsatt at man ser bort fra innholdet i og årsaken til reaksjonen, mer lenger ned.)

  Første gang jeg påpekte det, fikk jeg gamle leserinnlegg fra Morten Traavik i hodet og måtte bruke tid på å moderere påstander (med lignende struktur) om ham på min egen Facebookprofil. Andre gang skjønte jeg i ettertid at en teatersjef kan ha tolket meg som at han «tok opp i seg høyrepopulismens språk», når jeg igjen snakket om formen på et argument. Etter noen sånne runder gidder man ikke snakke mer om argumentasjonsteknikk og tenker at Morten Traavik og hyperteatret har penger og tid til å forsvare sine egne poeng i stedet for å sitte stille og poste memer. Men da har samtalen fått en stemme mindre. Så at det nå er mulig å diskutere med dobbeltagenter og hyperregissører, er supert.

  Men selv om reaksjoner på platforming kan ligne utad, synes jeg årsaken til reaksjonene er forskjellige. Styrkeforholdet mellom oljelobby og enkeltkunstnere er veldig asymmetrisk. Oljebransjen nekter å være med til tross for at Århundrets rettssak inviterer dem (antar jeg) til å argumentere for seg uten avbrytelser i et organisert rom. Kunstnere reagerer derimot når Sløserikommisjonen bidrar til å forsterke anonyme, manipulerte påstander som sprer seg i flere rotete rom samtidig, der ingen inviterer til å imøtegå. Hvis en klimaadvokat hver uke hadde kritisert nye enkeltpersoner i et oljeselskap for hvordan de brukte offentlige subsidier ved å ta tall i et årsregnskap ut av sammenheng, ville både staten og kommunikasjonsavdelingen i oljeselskapet rykket ut og advokaten blitt avskiltet. Nå er ett nettspøkelse også litt avskiltet, men profilen finnes jo ennå.

  Jeg hadde først med et avsnitt i teksten min over om prosessen før Århundrets rettssak og hvorfor det var få oljefolk på scenen (og dermed et fascinerende teater-i-ikketeatret på oljesiden). Men jeg klarte ikke vri det inn på et godt sted, det ble for innfløkt og teaternerdete – så jeg tok det ut igjen og prioriterte det viktige: at vi trenger en større og smartere samtale. Men hva som ikke ble med inn på en scene, inn i en tekst, inn i en avis (jf. Vårt Land over) er viktige spørsmål.

  Å prøve å få oljelobby og næringsliv med i en scenisk debatt om klima, var antakelig en stor jobb. Denne prosessen ble som du sier skjult i amfiet. At dere ikke greide det (som ikke er farlig å si) ble skjult, selv om castet på oljesiden sa det indirekte (med mindre hele asymmetrien var planlagt). Det du forteller her, at oljenæringen presset næringslivet til å prøve å sensurere en festival, ble skjult. Og jeg har sikkert gått glipp av en avis-scene, men jeg hadde ikke fått med meg oljesponsoren som fikk være anonym og trakk seg, før nå.

  Kommentarfelt er et dårlig sted både for å diskutere og å dokumentere hva Århundrets rettssak viste og skjulte. Men kunne forestillingen vært mer åpen på hva den prøvde, men ikke fiksa? Kunne den vekslet inn oljepresset på en annen måte enn å sette inn Spretts slekt og venner som placeholders? Hva ville skjedd hvis rettssaken for eksempel hadde hatt et ekstra vitnesbyrd som sa noe om det du skriver i kommentarfelt nå? Og hvis vi skal fortsette parallellen: Hvordan vil en tenkt Sløserikommisjon som får med seg veldig få kunstnere i kommisjonen, se ut? Den som lever, får se – jeg vet ikke ennå om jeg kan være i Bergen i mai/juni.

 • Luba Kuzovnikova :

  Takk for utfordringen, Hild! Det er vår høyeste prioritet i forberedelser til Sløserikommisjonen.
  Som «dobbeltagent» i både Århundrets Rettssak og Sløserikommisjonen, vil jeg gjerne kommentere på parallellene mellom disse folketribunalene. Vel å merke – ÅR ble opplevd av festivalgjestene som en forestilling, mens SK er fortsatt in the making.

  Som festivalsjef for Barents Spektakel i Kirkenes på den tiden kan jeg meddele at vi hadde en intens og interessant periode da Århundrets Rettssak var fortsatt in the making. Noe som ble delvis skjult fra publikum og i hvert fall fra kunstfeltet: hyperteateret stormet nemlig i olje-bransjen og næringslivet. Som du husker, var det ingen beslutningstakere fra oljebransjen representert på Forsvarets side. Oljeministrene takket nei til invitasjonen. Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen, daværende sjef for Norsk olje og gass, takket nei. Den unge oljegenerasjonen Den Nye Oljen takket nei. Jeg sparer leserne for en lang liste. Lederen for fagforening i Statoil Ole-Gunnar Rasmussen stilte opp og snakket for hele bransjen, og vi fylte Forsvarets side alikevel med relevante olje-relaterte opinion-makere (hvor jeg stilte opp som en av dem), så det stod ikke på forestillingen.

  Det som er interessant her er at oljebransjen argumenterte for sin boikott med noe som vi bl.a. ofte hører i dagens debatt i kunstmiljøet – nemlig at vi plattformer for mostanderen gjennom å invitere Sløseriombudsmannen til samarbeid.
  Det var uakseptabelt for oljebransjen at vi plattformet for Greenpeace og Natur og Ungdom. At vi satt søkelyset på klimasøksmålet og bidro til mer synlighet og oppmerksomhet til noe som kunne true oljebransjens framtid.
  «Vi driver ikke med teater, vi driver med virkelighet», svarte regionsjef Geir Seljeseth i Norsk olje og gass. Sammenlign denne holdningen med hans tidligere oppfatning av hva Barents Spektakel var. I 2011 skrev han i sin daværende rolle som journalist i Tromsø-avisen Nordlys: «Pikene på Broen… lar uttrykkene smelte sammen slik at kunsten blir en del av samfunnsdiskusjonen og den daglige virkelighet blir en klangbunn for kunsten». I 2017 var kunst ikke lenger sammensmeltet med virkeligheten, i hvert fall ikke i Seljeseth sine øyne med oljebrillene på.

  Det opplevdes enda verre av det lokale næringslivet. Kirkenes næringshages ledelse forsøkte å kreve at vi skulle avlyse hele prosjektet fordi de hadde fått klare signaler fra olje- og gassbransjen, eller i hvert fall slik de tolket dem. Det lokale næringslivet følte seg meget ukomfortabelt, og var redd at vi skulle kaste skygge over hele området som kunne miste god vilje fra oljenæringen når den eventuelt ville slå seg opp i Barents i framtiden. Kun ordfører Rune Rafaelsen stilte opp på Forsvarets side.

  Barents Spektakel sin oljesponsor i 2017 ba om å være anonym under denne festivalutgaven, og året etter trakk seg fra samarbeide med festivalen.

  Det var mye som stod på spill bak kullissene til Århundrets Rettssak, men ikke alt kom på scenen i Isrettssalen. Og IsTinghuset smeltet ikke pga Forsvaret og Aktoratet kriget ved talerstolen.

  Teateret bestod og virkeligheten ble annerledes for alle involverte og tilskuere. Dette jobber vi fram imot i Sløserikommisjonen, mens det brenner og fordi det brenner.

  Vi sees i mai og juni !

 • Hild Borchgrevink :

  Kjære BIT Teatergarasjen,
  tusen takk for svar!

  Godt å høre at dere ikke er fluer, og at dette ikke var skrevet på oppdrag!

  Personlig har jeg ikke på noe tidspunkt forventet at Teatergarasjen skulle overstyre programmerte kunstneres handlingsrom eller ytringsfrihet så lenge disse ikke bryter loven. Det jeg så for meg at dere kunne gjort, var å dra opp en diskusjon om hyperteater som strategi og begrep, eller i alle fall gjøre oppmerksom på at det fins et diskursivt grunnlag for aktiviteten til Traavik.info. Det er vi nå i gang med, og det er bra.

  Det er jo ikke vanlig at en programmerende institusjon mener noe om forestillinger som er under utvikling, og jeg ser at fra noen vinkler og i noen kunstnerskap ville det kunne oppfattes som om institusjonen griper inn i kunstnerens frihet til å produsere hva kunstneren vil eller begrenser hva produksjoner kan bli til slutt, før de er ferdige. Men sånn jeg forstår dette hyperteater-opplegget (jeg kan ta feil), er det grunnleggende diskursivt i sin natur og vil kanskje nettopp rette spotlighter mot uskrevne regler om (ikke begrenset til) forholdet mellom teater og media (der dere jo nevner at dere ikke slipper til), mellom produksjonsprosess, kunstnerisk produkt og promotering (det siste må ofte skje før en forestilling er ferdig), eller hvor grenser mellom institusjoners og kunstneres ansvar kan trekkes.

  Jeg tenker dette kan diskuteres uavhengig av enkeltproduksjoner som Sløserikommisjonen. Og fordi jeg tror hyperteater mellom anna handler om dette, fikk jeg lyst til å prøve å gi hyperteateret, hvori opptatt BIT Teatergarasjen siden dere programmerer det, litt motstand. For så lenge vi andre bare sier “kunstnerisk frihet” på refleks, får hyperteateret legge premissene for diskusjonen helt alene. Og får røre rundt i mainstream media med sløseriombudssleiv, med alle de konsekvensene det får når journalister og redaktører er uoppmerksomme (Tilsvarsrett? Det er jo bare kunst.).

  Selvfølgelig tar jeg på en måte hyperteaterregi selv når jeg velger å gå inn i denne diskusjonen, de der hyperteatrale tentaklene er irriterende vanskelige å slippe unna, men hyperteateret kan i det minste ikke bestemme hva jeg skal si, selv om Festspillene gjorde et lite forsøk.

  Tenker også at neste gang fire programmerende teatersjefer ikke får en kronikk på trykk: Hva med å sende kronikken til Scenekunst.no? Det ville antakelig betydd masse for kunsteren det var snakk om, uten at jeg har regnet meg tilbake til hvem det var – og plutselig er saken i mainstream-pressen likevel (perifert relatert eksempel): https://www.vl.no/kultur/2021/02/12/mener-kulturradet-roter-bort-tilliten/

  Ellers: Jeg savner også dere!

 • Andreas Langenes :

  Kjære alle sammen!
  Vi takker for synspunkter, kritikk og innspill. Vi er glade for at debatten har tatt fatt på mer overgripende tematikk.

  Selv om det ikke virker sånn akkurat nå deler vi verdisyn med mange av våre kritikere i denne saken, og vi håper at vi som felt kan komme styrket ut av situasjonen når dette en gang lander, om ikke før. Det ble i et forum (shorturl.at/iBK27) utenfor scenekunst.no nylig reist spørsmål ved hvorvidt vi som institusjon skal være berettiget å underskrive oppropet Fri Kunst. Dette tar vi på høyeste alvor, og vil med dette gjøre et forsøk på å være mer konkrete enn vi har vært i våre tidligere innlegg.

  Vi anerkjenner at mange kunstnere og fagpersoner vi anser som våre venner føler seg sviktet av oss i denne saken. Vi er enige i at vi som institusjon spesifikt, og teatre og kunstinstitusjoner generelt, skulle vært oftere ute i media og tatt klare standpunkt i de tilfeller kunstnere har vært under offentlig press. Da en nær kunstner ble hengt ut av Sløseriombudsmannen (SO) i 2017 ble det skrevet en kronikk av teatersjefene på de fire programmerende scenene, men pressen ville ikke trykke den, og det samme har skjedd senere; vi får ikke tilgang til tilsvar. Det er klart at presse og media også har et ansvar i dette, og vi mener at vi som felt bør stille høyere krav til dem.

  Vårt opprinnelige innlegg på scenekunst.no var ment å bringe nyanser til en debatt som presset seg på. Det var ikke skrevet på oppdrag. Vi har kanskje lent oss for mye på at tolkningen av vårt standpunkt til dette prosjektet ville leses opp mot vår identitet, vår mangfoldige programmering de siste årene og at våre kritikere egentlig vet hva vi står for. Men vi skylder denne debatten å være klarere på dette nå.

  SO eksisterte lenge før Sløserikommisjonen var påtenkt, og vår dialog med Traavik.info har helt siden starten vært basert på at dette prosjektet skal være en arena for å kunne ta til motmæle mot en navnløs fiende. Selv om vi selvsagt har et klart ansvar for hva vi programmerer vil det ikke falle oss inn å prøve å overstyre kunstneres handlingsrom innad i verket eller som privatpersoner så lenge de handler i tråd med norsk lov. BIT Teatergarasjen vil representeres på scenen i Sløserikommisjonen av teatersjef Sven Åge Birkeland, og her går også grensen for vår deltakelse i verket – for de som er i tvil om dette. Vårt standpunkt er at vi trenger økt statlig finansiering i hele kunstfeltet, ikke mindre. Noe annet ville være en ren kamikaze-handling. Vi er avhengige av at det frie scenekunstfeltet har optimale arbeidsvilkår rent økonomisk.

  Vi står langt unna SOs syn både på politikk og økonomi. Og vi står enda lenger unna måten det debatteres på i forumet hans/deres. Vi tar skarp avstand fra trusler, hersing og latterliggjøring på denne og andre plattformer, som flere kunstnere og en stadig større del av feltet blir til del. Det ligger ikke an til en rettferdig debatt med denne uformelige massen stiliserte og lite informerte meninger, men vi mener at vi er tvungne til å gjøre et forsøk på å ta til motmæle mot et stadig økende samfunnsproblem. Det er mange år siden vi gjennom våre internasjonale nettverk fikk de første varselropene om at kunstlivet raseres. Dette har gått hardt utover gode kolleger i mange land, blant annet både Belgia, Polen og Ungarn, som det allerede er blitt påpekt. Grunnene til det som har skjedd er sammensatte. Omstendighetene rundt Sløserikommisjonen er også sammensatte. Vi kan være svært uenige i om dette er den riktige måten å gjøre det på, men vi mener at vår programmering av dette verket gjør en forskjell.

  Å ha tatt stilling til hva som er rett eller galt i en sak vil nødvendigvis farge all forståelse av den. Vi bemerker oss at scenekunst.no i fb-presentasjonen av Hild Borchgrevinks tekst slår fast at vi er «mumlende». Illustrasjonsbildet til Mariken Lauvstads tekst viser plansjer fra et verk av den japanske kunstneren Michikazu Matsune, som ble vist under METEOR 2019 med den treffende tittelen «What The Hell!» (http://bit-teatergarasjen.no/program/forestillinger/michikazu-matsune-what-the-hell/ ). Vi satte dem i kontorvinduet da myndighetene stengte ned teatrene på grunn av pandemien i fjor vår, og har ingen befatning med valget om å bruke dette som illustrasjonsfoto i denne anledning.

  Vi håper vi som felt kan samles og jobbe mot et felles mål. Vi savner dere og sender vår støtte til de store delene av miljøet som atter en gang må utsette og avlyse planlagt aktivitet.

  Vennlig hilsen oss på BIT Teatergarasjen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER