Cosmic Body av Ingri Fiksdal Foto: Antero Hein

“Årets kritikk” til Anette Th. Pettersen

Anette Therese Pettersens dansekritikk “Stille eufori og ekstase”, skrevet for Scenekunst.no, er utpekt til årets kritikk innen teater, musikk og dans. Her er juryens begrunnelse. Vi gratulerer!

Kåringen av Årets kritikk er et samarbeid mellom Festspillene i Bergen, Norsk kritikerlag og Norsk teater- og orkesterforening.

Årets kritikk skal være et kritisk tekstarbeid av høy kvalitet om levende, utøvende kunstuttrykk. Kritikken må være publisert eller kringkastet i norskspråklige, redigerte medier i perioden mellom 1. mai 2015 og 1. mai 2016. En uavhengig jury på fem medlemmer velger stipendmottakeren med utgangspunkt i innkomne forslag. Juryen kan også selv foreslå tekster.

Årets utdeling fant sted under Festspillene i Bergen 27. mai, der Norsk kritikerlag og Festspillene i Bergen i samarbeid arrangerer et årlig debattmøte. Møtet handlet i år om dansekritikk.

Kritikeren bak vinnerteksten mottar et reisestipend på 15 000 kroner. Gjennom å invitere kritikere til å reise, som er avgjørende for en kritiker i de utøvende kunstartene, ønsker organisasjonene å bidra til å styrke en nasjonal og internasjonal offentlighet på det utøvende kunstfeltet og inspirere til en kvalifisert og faglig relevant kritikk.

Det var tre nominerte tekster til Årets kritikk:

Magnus Andersson: «Åndelige møter» (Klassekampen 09.11.2015),
Therese Bjørneboe: «Tragedie i breddeformat» (Klassekampen 07.09.2015)
Anette Therese Pettersen: «Stille eufori og ekstase» (Scenekunst.no, 10.11.2015)

Juryen landet altså på «Stille eufori og ekstase», en kritikk av forestillingen Cosmic Body av danser og koreograf Ingri Fiksdal, vist på Black Box Teater. Kritikken ble publisert i Scenekunst.no i november 2015. Begrunnelsen lyder slik:

«Årets kritikk vitner om en nysgjerrig og åpen kritiker som forsøker å komme verket i møte med en faglig, kritisk refleksjon, men som samtidig våger å gi seg i kast med å uttrykke sin høyst personlige fascinasjon og undring – til og med usikkerhet – i opplevelsen av verket, eller nærmere bestemt i øyeblikksopplevelsen verket åpner for.

Anmeldelsen springer ut av verkets tematiske ramme og gir oss interessante faglige poenger i diskusjonen av hvordan bevegelse og scenografi fungerer sammen som virkemidler i forestillingens regi og dramaturgi. Kritikeren pendler uanstrengt mellom analyse av virkemidlene på detaljnivå som forankres i teorier om teater, tilbake til en mer personlig skildring av hva forestillingen kan gjøre med tilskueren, gjennom for eksempel å bringe fram en konkret fysisk respons samt assosiasjoner til andre verk.

Verkets konkrete, visuelle rytme i musikk og scenografi samt i aktørenes bevegelser beskrives både distansert og faglig, samtidig som disse elementene får komme til uttrykk i en mer personlig refleksjon over hvordan et verk kan feste seg i kroppen. Anmeldelsen viser hvordan det er lov å la seg fange dersom man hele tiden makter å løfte blikket og utøver den sjeldne kunsten dette er i praksis. Slik får vi et unikt innblikk i selve prosessen som igangsettes i og gjennom verket og hos kritikeren selv. På denne måten åpner kritikken for en samtale med verket som fortsetter hos leseren.

Det er en glede å kunne gi prisen for årets kritikk til Scenekunst.nos anmeldelse av oppsetningen Cosmic Body ved Black Box Teater, trykket 10. november i fjor. Anmeldelsen har tittelen «Stille eufori og ekstase» og er skrevet av Anette Therese Pettersen.»

Grunnet oppdrag som kritiker på Teaterfestivalen i Stamsund hadde Pettersen ikke selv anledning til å være til stede i Bergen for å ta imot stipendet. Festspilldirektør Anders Beyer overrakte derfor stipendet til redaktør for Scenekunst.no Hild Borchgrevink, som takket på vegne av Pettersen og leste opp en uttalelse fra vinneren. Den lød som følger:

«Tusen takk. Det er utrolig gjevt at en av ens egne tekster kåres til ‘årets kritikk’ – særlig når man vet at teksten har blitt lest av en så kompetent og faglig sterk jury. Dessverre har jeg ikke selv anledning til å være i Bergen nå, da jeg som kritiker er på oppdrag i Stamsund i Lofoten. Som scenekunstkritiker er jeg avhengig av å være der kunsten er, og takker for reisestipendet som gjør det mulig å se enda mer kunst.

Kritikken blir til i mellomrommet mellom kunsten, kritikeren, redaktøren/mediet og leserne, og tekster som denne er avhengig av redaktører og medier med tålmodighet. Jeg er så heldig at jeg får jobbe med tre medier, som alle har ypperlige redaktører, og som gir meg tid til å skrive og tenke, samt gir motstand og bistand underveis i skriveprosessen. Det gir rom for at hver enkelt kritikk kan finne sin egen form, som også står i forhold til kunsten den responderer på. Dette gjør det til et privilegium å få være scenekunstkritiker, og jeg er glad og takknemlig for at tekster som denne også finner veien ut til et publikum. Tusen takk for lesningen og stipendet.»

Juryen for Årets kritikk besto av

– Ida Habbestad (juryleder), musikkritiker og leder for Norsk kritikerlag
– Erling Guldbrandsen, professor ved UiO, musikkritiker i Morgenbladet og fjorårets vinner av Årets kritikk
– Snelle Hall, dansekunstner og teaterviter, førsteamanuensis ved KHiO/Balletthøgskolen
– Jon Refsdal Moe, teaterviter og fra 1. mai dekan ved KHIO, utpekt av NTO
– Judith Dybendal, teaterkritiker, utpekt av Festspillene i Bergen

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER