Anette Trettebergstuen, Ap. 1. nestleder i familie– og kulturkomiteen på Stortinget Foto: GAD/Wikipedia

Arbeiderpartiets alternative kulturbudsjett

Fredag la Arbeiderpartiet fram sitt alternative statsbudsjett for 2018. På kunst– og scenekunstfeltet foreslår Ap å styrke en rekke poster. Blant annet vil partiet øke tilskudd til scenekunst i distriktene, gi ti millioner kroner til prosessen med nytt teaterbygg for Beaivvaš Sámi Našunalteahter og gjeninnføre Den kulturelle spaserstokken.

Fredag la Arbeiderpartiet fram sitt alternative statsbudsjett for 2018. På kunst– og scenekunstfeltet foreslår Ap å styrke en rekke poster sammenlignet med regjeringens budsjettforslag.

Partiet foreslår å styrke UD-midlene til kultur og norgesfremme med 16 millioner kroner utover regjeringens forslag.

Ap vil styrke knutepunktinstitusjoner med 10 millioner kroner og gi 10 millioner kroner i friske midler til festivalstøtten.

Aps forslag vil gi midler til ferdigprosjektering og oppstart av nytt teaterbygg for Beaivvaš Sámi Našunalteahter i Kautokeino. Forslaget trekker fram den kunstneriske kvaliteten og at teatret nylig har fått to Heddapriser og Teaterkritikerprisen.

Partiet foreslår dessuten en tydelig satsning på scenekunst i regionene med oppstartbevilgning til opera– og kulturhus i Kristiansund på fem millioner kroner, økt driftstilskudd for Opera Trøndelag (2 millioner kroner), Operaen i Kristiansund (3 millioner kroner), Opera Østfold (3 millioner kroner), OscarsborgOperaen (2 millioner) og Ringsakeroperaen (2 millioner kroner).

Partiet vil også øke posten til scenekunsthus i Sentralbadet i Bergen med 10 millioner kroner og til Dansearena Nord på to millioner kroner, samt styrke Skuespiller– og danseralliansen med 8 millioner kroner.

Stella Polaris Vestfold er foreslått styrket med fire millioner kroner, og for Scenekunst i Østfold foreslås en økt bevilgning på to millioner kroner. Arbeiderpartiet vil også styrke Circus Xantis tilskudd med to millioner kroner.

Tilskuddet til Jo Strømgren Kompani foreslås økt med fire millioner kroner.

Ap foreslår også å øke potten til kunstnerstipend med 20 millioner kroner og å styrke det visuelle kunstfeltet, både med øremerkede midler (10 milloner kroner) og støtte til kunstnerassistentordning og utstillingshonorar.

Blant de største summene i Aps forslag til kulturbudsjett er 45,8 mill. kroner til å gjeninnføre ordningen Den kulturelle spaserstokken, som ikke opptrer i regjeringens budsjett og som partiet foreslår å finansiere over kulturbudsjettet.

Hele Arbeiderpartiets alternative budsjett kan leses her.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER