Kilden Foto: Foto: Kjartan Bjelland

Åpner dørene

Vil senke terskelen for teaterbesøk.

Rekvisittauksjon, musikkfabrikk, kabaret for eldre, skuespillertreff, prøvesminking og mye, mye mer: Lørdag 25. august inviteres publikum til å bli nærmere kjent med mangfoldet og dynamikken på musikk- og scenekunstinstitusjonene landet over. Fra Beaivváš Sámi Našunálateáhter i nord til Kilden Teater- og Konserthus i sør vil man denne dagen kunne få et innblikk i scenelivet både foran og bak kulissene.

–  Vi håper arrangementet kan bidra til å senke terskelen for å ta seg en tur i teatret eller konsertsalen, men like mye er det et ønske om å la publikum få innblikk i alt det fantastiske som rører seg rundt en sceneproduksjon og å dele noen av disse opplevelsene og hemmelighetene, sier direktør i Norsk teater- og orkesterforening (NTO) Morten Gjelten i en pressemelding.

Så langt er en rekke teatre, orkestre og musikkensembler i gang med å planlegge sitt program for denne landsomfattende, åpne publikumsdagen: Teatret Vårt i Molde og Oslo Nye Teater, Riksteatret og Den Nationale Scene, Trondheim Symfoniorkester og Rogaland Teater, Harmonien i Bergen og Riksscenen er noen av dem som inviterer publikum inn disse augustdagene.

–  Arrangementet vil foregå på akkurat like mange måter som det fins institusjoner, og det vil garantert være noe for alle, store som små, forteller Gjelten.

Uten sammenheng forøvrig, men likefull relevant: Tilgjengelige kulturinstitusjoner er stikkord i norsk kulturpolitikk for tiden.

Regjeringen har som uttalt mål at "kultursektoren skal være åpen og relevant, og at alle skal ha like muligheter til deltakelse, uavhenging av økonomisk, kulturell- eller religiøs bakgrunn eller funksjonsevne". For å nå dette målet, utarbeidet regjeringen i 2011 stortingsmeldingen "Kultur, inkludering og deltaking".

Forrige uke ble det reviderte nasjonal nasjonalbudsjettet for 2012 lagt fram, og det blir foreslått å sette av 12 millionar kroner til det regjeringen kaller "kultur og inkludering".

Stortingsmeldingen har vært omstridt og gjenstand for heftig debatt på Scenekunst.no og andre medier etter at teatersjef Terje Lyngstad kritiserte politikerne for å legge for detaljerte føringer på kulturinstitusjonene for å oppnå de nevnte politiske målene. NTO reagerte på deler av ordlyden i stortingsmeldingen.

– Dette oppfatter vi som en direkte inngripen i institusjonenes programlegging, som igjen setter prinsippet om armlengdes avstand til side. NTO advarer mot enhver tendens til å redusere institusjonene til politiske virkemidler for å oppnå eksterne mål, skrev NTO i sin høringsuttalelse til inkluderingsmeldingen.

For å følge opp stortingsmeldingen om inkludering, foreslår regjeringen å bruke 12 millioner kroner. De foreslås fordelt slik:

    1,6 million kroner til Rikskonsertene og 3,8 millionar kroner til Nasjonalbiblioteket til etablering av Den kulturelle nistepakka, en ordning for kulturformidling i arbeidslivet.
    1 million kroner til etablering av en aspirantordning i kunstinstitusjoner, administrert av Norsk kulturråd.
    0,5 million kroner til eit forsøks- og utviklingsprosjekt med publikumsutvikling i utvalde institusjoner og i samarbeid med Norsk kulturråd og Norsk publikumsutvikling. 
    2 million kroner til elevbesøk i utvalde institusjonar i samarbeid med Norsk Teater- og Orkesterforening og Norsk kulturråd.
    0,5 million kroner til Rådet for folkemusikk og folkedans for å utvikle større kulturelt mangfald innan dans.
    1 million kroner til Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek til produksjon av fleire aviser i lydformat.
    0,5 million kroner til styrking av teiknspråkteater i regi av Teater Manu.
    1 million kroner til ei ordning for utvikling av amatørteater som inkluderingsarena i regi av Norsk teaterråd.

Regjeringen ønsker å bidra til at flere barn og unge får mulighet til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter, og derfor styrker kulturdepartementet tilskuddsordningen "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn" med et eget program for kultur.

– Barn og unge berørt av fattigdomsproblematikk, og barn og ungdom som i dag i liten grad benytter seg av eksisterende kultur- og fritidstilbud, er målgrupper for ordningen, sier kulturminister Anniken Huitfeldt i en melding.

 

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER