Norsk kulturråd

Åpent rådsmøte hos Kulturrådet

I dag er det rådsmøte i Norsk kulturråd. Store deler av møtet er åpent for presse og interesserte. Enger-utvalget, som arbeider med å utrede norsk kulturpolitikk, skal legge fram sitt arbeid og ha dialog med rådet.

Enger-utvalget kommer på besøk fra kl 1300 -1430. Anne Enger skal fortelle om utvalgets arbeid og ha dialog med rådet om Kulturutredningen 2014 som skal munne ut i en offentlig utredning i begynnelen av 2013.

Enger-utvalget ble nedsatt i 2012. Mandatet deres er å komme med en overordnet vurdering av norsk kulturpolitikk i perioden som omfattes av de to kulturløftene.

– Det har vært presentert en lang rekke stortingsmeldinger innenfor ulike delsektorer av kulturlivet som har pekt på sektorspesifikke utfordringer og løsninger av disse. Det har imidlertid vært lagt liten vekt på mer overgripende analyser, skrev Regjeringen i mandatet.

Utvalget skal vurdere de viktigste utfordringene kulturpolitikken står overfor i årene fremover. Kulturpolitiske mål, virkemidler og tiltak i perioden etter 2005 skal gjennomgås.

Blant punktene utvalget er bedt om å vurdere spesielt, er rollefordelingen mellom kunstfaglige og politiske beslutninger, samspillet mellom stat, fylkeskommune og kommune, forholdet mellom kulturuttrykk med smale og bredere nedslagsfelt og kulturpolitikkens mangfoldsbegrep.

Enger-utvalget ledes av tidligere kulturminister Anne Enger. Øvrige medlemmer er

Anne Eriksen, Oslo – Professor, kulturforsker ved UiO
Karen Espelund, Trondheim – tidligere generalsekretær Norsk Fotballforbund, nå fylkesdirektør for kultur og kommunikasjon, Sør-Trøndelag
Lene Hansen, Tromsø – grunnlegger av Riddu Riđđu – festivalen
Corinne Lyche Campos – danser og produsent
Marit Eikemo, Bergen – Forfatter og journalist, leder Litteratursymposiet i Odda
Ingrid Røynesdal, Bergen – klassisk pianist og statsviter, avdelingsdirektør Troldhaugen
Tale Hungnes, Oslo – generalsekretær LNU
Kjell Magne Mælen, Tromsø – dekan UiT, doktorgrad i publikumsutvikling
Martin Revheim, Oslo – Sparebankstifelsen DNB NOR. TIdligere direktør i MIC-Norsk musikkinformasjon. Grunnlegger av Blå, tidligere leder Kongsberg Jazzfestival og orkestersjef for Kringkastingsorkestret
Eivind Nåvik, Lillehammer – konsulent for Kulturskolerådet i Oppland og Hedmark
Sjur Paulsen, Stavanger – daglig leder, Filmkraft Rogaland AS
Geir Berdahl, Bærum – forlagssjef Oktober, leder Forleggerforeningen
Arne Nøst, Stavanger – maler, grafiker, musiker med mer. Teatersjef Rogaland Teater

Rådsmøtet i Norsk kulturråd har også flere større ordinære saker til behandling innenfor musikkstøtteordninger, gjestespillstøtte, litteratur, visuell kunst, kulturvern og andre formål.

 

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER