Teaterbygget til det samiske nasjonalteateret Beaivváš er rammet av muggsopp. Bildet er tatt av Beaivváš' informasjonsmedarbeider. Foto: Aslak Mikal Mienna/Beaivváš

Åpent brev: Kritisk arbeidssituasjon for det samiske nasjonalteatret Beaivváš

Styret ved det samiske nasjonalteatret Beaivváš har sendt dette åpne brevet til kulturministeren der de ber om strakstiltak for å håndtere umiddelbar helsefare.

Dato/Dáhton:
17.10.2016

 

Åpent brev til

Kulturminister Linda Hofstad Helleland

Sametingspresident Aili Keskitalo

 

 

KRITISK ARBEIDSSITUASJON FOR DET SAMISKE NASJONALTEATRET BEAIVVÁŠ

Det nyoppnevnte styret for det Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš henvender seg direkte til landets øverste myndigheter og Sametinget med en sterk appell om å ta tak i den uakseptable, uverdige og helsefarlige arbeidssituasjonen teaterets ansatte jobber under.

Tidligere styrer og teatersjefer har med økende kraft gjennom en tiårsperiode påpekt at lokalene teatret disponerer er gammeldagse og uhensiktsmessige. De er ikke egnet til å drifte et teater, de har en uakseptabel arbeidsmiljøstandard, de har en scene som ikke er i nærheten av å matche behovene for et moderne teater og en avstand mellom scene og verksteder som gjør arbeidet svært tungvint. Det er ikke kultur-Norge verdig at et nasjonalt teater skal bo, virke og skape kunst i slike lokaler.

Lokalene er så nedslitte og har alvorlige fuktskader på grunn av gjentatte vannlekkasjer at Arbeidstilsynet har vurdert stengning. Ansatte blir syke av å være på jobb. Selv publikummere har vært nødt til å forlate forestillinger på grunn av inneklimaet. Huseier har ikke midler til å vedlikeholde bygget. På tross av dårlige arbeidsforhold har teateret det siste året vunnet både Heddaprisen og Kritikerprisen for stykket Vidas Extremas.

I forhold til teaterbygg viser styret til at 13. januar 2014 ble oversendt en søknad og beskrivelse av et nytt, nøkternt teaterbygg i Kautokeino. Sametinget har stilt seg bak prosjektet. Staten ved Kulturdepartementet har fortsatt ikke svart, snart tre år etter at søknaden ble sendt.

Vi ber Kulturministeren og Sametingspresidenten sammen drøfte situasjonen og utarbeide en trinnvis plan for å håndtere den akutte situasjonen:

1) Det må vurderes tiltak for å håndtere den umiddelbare helsefare. Det må skje raskt og det må gjennomføres uten opphold.

2) Det må legges en felles plan mellom staten og Sametinget for hvordan den mer langsiktige bosituasjon kan løses.

3) I forhold til teaterbygg viser styret til at 13. januar 2014 ble oversendt en søknad og beskrivelse av et nytt, nøkternt teaterbygg i Kautokeino. Sametinget har stilt seg bak prosjektet. Staten ved Kulturdepartementet har fortsatt ikke svart, snart tre år etter at søknaden ble sendt.

4) Styret ber staten og Sametinget vurdere et alternativt prosjekt der Den samiske videregående skole og reindriftsskole og teateret samlokaliseres. Det vil kunne gi en rekke synergieffekter, både faglig og driftsmessig. Det vil også redusere de samlede kostnader betydelig. Begge parter er innstilt på å gjennomføre denne samlingsprosessen dersom det er det som skal til for å få løst byggeprosessen.

Norge har to nasjonalteater. Begge har store utfordringer knyttet til sine bygg. Vi er glade for at statsbudsjettet for 2017 varsler tiltak for å avbøte situasjonen for Nationaltheatret i Oslo. Tiden er overmoden for å ta grep også i forhold til den alvorlige situasjonen for Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš.

 

Fra styret i Det samiske nasjonalteatret Beaivváš

Lene Hansen (styreleder) tlf. 97773490
Asta Balto
Inger Elin Kristina Utsi
Lars Magne Andreassen
Marit Karlsen
Stein Are Olsen
Olav Johan Eira

 

Kopi til:

Kulturkomiteen
Statssekretær Anne Karin Olli
Stortingsrepresentanter fra Troms og Finnmark
Guovdageidnu Suohkan/Kautokeino kommune
Finnmark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
NTO
Media

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER