Sentralbadet. Foto: Kristin Lytskjold Raknes

Å sikre nordmenn scenekunst av høy kvalitet koster penger

Søndag 6. mai hadde redaktør Julie Rongved Amundsen en kronikk på trykk i Bergens Tidende (BT) om den pågående kampen om å skape et scenekunsthus i Sentralbadet i Bergen. Vi har fått tillatelse av BT til å publisere kronikken på våre sider.

Denne kronikken stod på trykk i Bergens Tidende 6. mai 2018, og kan også leses på BTs sider her. Den publiseres her med tillatelse fra BT. 

I april har Bergens Tidende (BT) hatt flere saker om hvor dyrt det vil bli med det planlagte scenekunsthuset i Sentralbadet i Bergen som skal huse BIT – Teatergarasjen og Carte Blanche. Planene er nær bekreftet. Det er lagt opp til et spleiselag mellom Bergen kommune, staten og Hordaland fylke. Det eneste som mangler nå er et positivt vedtak i fylket, men til tross for at dette vil være et kjempeløft for Bergen er langt fra alle overbevist om at dette er fornuftig.

18. april viste BT til antall solgte billetter, og antyder at det vil være ufornuftig å bruke opptil 700 millioner kroner på et prosjekt der to smale scenekunstinstitusjoner skal holde til. Kristelig Folkepartis gruppe i fylket sier i den samme saken at de ikke er sikre på om de synes det er en god idé at fylket skal gå inn i spleiselaget med stat og kommune. Det er mange andre gode kulturhusprosjekter i Hordaland, sier de, og det har de sikkert rett i.

Det er imidlertid viktig å få frem at det å skape et ordentlig scenekunsthus for BIT og Carte Blanche i Bergen ikke er å bygge et vanlig kulturhus. Det er et prosjekt som blir definerende for Norge som scenekunstnasjon, og ikke minst for Bergen som by. Bergen er i en posisjon hvor de kan velge om de vil være sentrum eller periferi. Med sin internasjonale orientering kan Bergen lett hevde seg på kunstarenaen med den riktige innsatsen, men de kan også velge periferien, i så fall må hordalendinger reise til Oslo for å oppsøke internasjonalt orientert scenekunst.

To rom
25. april melder BT om skepsis blant andre kulturaktører i byen om at Sentralbadet ifølge byggeplanene skal bygges om til å huse to scener, som dermed vil bety at det store rommet som tidligere har vært et svømmebasseng ikke lenger vil være der. Det er viktig å huske at selv om mange scenekunstnere har fått lage fine ting i det helt spesielle rommet dagens Sentralbad er, så må et nytt scenekunsthus være et topp moderne sted hvor alt ligger til rette for å skape et bredt utvalg scenekunst og med muligheter til å invitere store og små kompanier fra inn- og utland inn. Det vil nødvendigvis bety at Sentralbadet slik det ser ut i dag trenger en omfattende ombygging.

700 millioner kroner er mye penger, og BT sammenligner friskt med mindre prosjekter for å vise at de er billigere. Til sammenligning kostet det 4,1 milliarder kroner å bygge Operaen i Bjørvika. Eller det vil koste 1,9 milliarder å renovere Nationaltheatret. Det kan kanskje virke som friske sammenligninger dette også, men relevansen i det ligger i at dette også er prosjekter hvor det foregår et kollektivt løft for å sikre god scenekunst for en bred befolkning og gode arbeidsrammer for dem som lager den.

BIT – Teatergarasjen har vært husløse siden 2008. Til tross for dette har de kuratert og co-produsert et stort antall forestillinger. Så mye faktisk at de har hatt 7055 publikummere i 2017. Man trenger ikke å kunne spå for å forstå at et nytt, moderne scenekunsthus vil kunne tiltrekke seg enda flere publikummere. Carte Blanche har også hatt mange av sine urpremierer i Operaen i Bjørvika. Dette er store scenekunstbegivenheter. Med et nytt hus vil de kanskje kunne spille enda flere forestillinger for bergensere og ha scenekunstbegivenhetene hjemme.

Skal ikke styres av publikumstall
Samtidig er det ikke publikumstallene som skal styre scenekunstpolitikken eller –forvaltningen. Det er veldig mange prosjekter som ikke vil vært mulig å gjennomføre hvis publikumstall var det førende premisset for bevilgninger. 19. april lanserte Kulturrådet en evalueringsrapport av ordningen for basisfinansiering av frie scenekunstkompanier skrevet av Telemarksforskning. I den rapporten kommer det frem at av de ti kompaniene som i dag mottar basisfinansiering, har ni tilhold på Østlandet. Allikevel står Hordaland for 14% av visningene av disse kompaniene. Dette kommer i all hovedsak av at de er blitt programmert av BIT. I evalueringsrapporten anbefales det ikke at det gjøres grep for å sikre geografisk spredning av tilholdssted for kompaniene så lenge de kan vise til turnering og geografisk spredning av formidling. Basiskompaniene mottok i 2017 til sammen 47 millioner kroner av Kulturrådet. Det er viktig å sikre at denne nasjonale satsningen også kan nå befolkningen i Bergen.

Basisfinansieringen utgjør i underkant av halvparten av Kulturrådets satsning på fri scenekunst. I tillegg kommer alle som mottar prosjektstøtte. Også disse trenger et godt sted å vise scenekunsten sin. Carte Blanche er eid av og mottar støtte fra Kulturdepartementet, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune. Hvis deres tilhold i Bergen skal sikres etter at de må flytte ut av Studio Bergen i 2019 må det også sikres at de har et sted å produsere og vise den kunsten de lager. Det brukes allerede mye offentlige penger på scenekunst i Norge. Dette må Bergen også være en del av.

Å sikre nordmenn tilgang til bred scenekunst av høy kvalitet og varierende genre koster penger. Man kan godt argumentere i liberalistisk retning om at vi ikke skal ha offentlig støttet scenekunst og at drift skal sikres av billettinntekter alene. Det vil gjøre Norge til et fattigere scenekunstland og Bergen til et kjedeligere sted. Jeg vil innstendig oppfordre Hordaland fylke til å bli med på spleiselaget og kulturbyen Bergen om å støtte opp om det fantastiske som kan skje hvis de tar ansvar og drar lasset sammen.

Julie Rongved Amundsen
Redaktør, Scenekunst.no og teaterviter (ph.d.)

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER