Produksjonssjef - Nordland teater

Søknadsfrist:
30.5.2023

Ettårig vikariat fra 1. august 2023

Produksjonssjefen har ansvar for planlegging og organisering av de kunstneriske produksjonene på teatret og har således et overordnet ansvar for framdrift i produksjonene.

ARBEIDSOPPGAVENE ER planlegging av ressurser knyttet til produksjonene, forestillinger og turne, oppfølging av tidsfrister for å sikre framdrift i de kunstneriske prosjektene, kort- og langtidsplanlegging fra ide til turne.

Produksjonssjefen inngår i ledergruppa og har personalansvar for teknisk avdeling.

Ansvarsområde er blant annet:

  • Ledelse av de ulike funksjonene knyttet til produksjonsavdelingen
  • Planlegging av produksjonene i et flerårsperspektiv
  • Organisering av ressursbruken for produksjonene, herunder budsjettering og budsjettoppfølging
  • Planlegging, oppfølging av og evaluering av teatret sine produksjoner
  • Delta aktivt i arbeidet med å nå overordnede strategiske mål

 

VI SØKER en person med god leder- og scenekunstfaglig kompetanse, som har relevant erfaring og innsikt i teaterledelse og teaterproduksjoner både samfunnsfaglig og kunstfaglig. Det er en fordel med erfaring fra teaterproduksjoner og kunnskap om avtaleverket i teatersektoren.

Søkeren må være strukturert, selvstendig og ha gode kommunikasjonsevner.

SOM PRODUKSJONSSJEF må du ha kunnskap om og erfaring fra prosjektledelse og være komfortabel med å bruke digitale arbeidsverktøy og ha førerkort.

VI TILBYR ei utfordrende og allsidig stilling i et engasjert og kreativt miljø med gode pensjonsordninger. Lønn og øvrige vilkår etter avtale.

TEATRET PRAKTISERER offentlighet ved ansettelser. Hvis du mener å ha grunnlag for å få søknaden unndratt offentlighet ber vi deg begrunne dette.

SPØRSMÅL OM stillingen rettes til teatersjef Birgitte Strid (98 69 56 97) eller til direktør Are Nakling (91 86 81 38).

Søknad med cv sendes til are.nakling@nordlandteater.no.

Søknadsfristen er 30. mai 2023.

OM NORDLAND TEATER

NORDLAND TEATER er turnéteater for Nordland fylke, med utgangspunkt i sin base i Mo i Rana. Vi er en kulturformidler med 300 forestillinger pr. år for om lag 30.000 publikummere. Teatret har et årsbudsjett på om lag 50 millioner kroner. Teatret har i over 20 år gjennomført en egen festival, Vinterlysfestivalen.

NORDLAND TEATER vil være en profesjonell kulturformidler, et moderne teater og den viktigste og mest spennende aktøren i kulturlivet i Nordland. Nordland Teater har eget teaterhus inkludert et nybygd prøvelokale for ungdom i Rugekassa.

Vår visjon er å skape magiske øyeblikk du tar med deg resten av livet

https://nordlandteater.no/

SISTE SAKER