Teaterpedagog vikariat - Samovarteateret

Søknadsfrist:
15.6.2023
  • 100% STILLING

Samovarteateret er et internasjonalt scenekunstkompani grunnlagt i Kirkenes i 1990 av Bente S. Andersen. Vi har produsert mer enn 65 scenekunstproduksjoner som har turnert Europa, Barentsregionen og Norge. Kompaniet består i dag av fem scenekunstnere og én på administrasjon. Til våre produksjoner og prosjekter har vi involvert hundrevis av profesjonelle scenekunstnere, og tusenvis av barn og unge, på tvers av nasjonale landegrenser.

Samovarteateret søker teaterpedagog i 100% stilling fra 1.9.2023 –1.4.2024 med mulighet for forlengelse. Stillingen har sin hovedarbeidsoppgave med å undervise ved teaterskolen og sette opp forestillinger med Samovarongan. Perioden kan utvides.

Arbeidsoppgaver
Arbeidet som pedagog er satt til ca. 60 % stilling. I den øvrige delen vil den som blir tilsatt kunne inngå i Samovarteaterets kunstneriske profesjonelle produksjoner eller arbeide med utvikling av kompetansesenter for scenekunst barn, ungdom og unge voksne, ut fra egen kompetanse. Som ansatt ved et lite teater forventes det at en inngår i det daglige arbeidsfellesskapet ved teatret i Kirkenes.

Krav til kvalifikasjoner
Vi søker etter en pedagog med teaterfaglig utdanning og/eller erfaring og kunstnerisk integritet. Søkere med annen utdanning vil også kunne bli vurdert.
– Evne til selvstendig arbeid og engasjement vil bli vektlagt.
– Erfaring fra lignede arbeid er ønskelig.

Om arbeidet
Teaterskolen, Samovarongene, jobber produksjonsrettet. Det. Skolen har årlig ca. 60 elever i alderen 7 år til 18 år. Teateret har i dag en strategi på utvikling av et kompetansesenter for scenekunst for barn, ungdom og unge voksne. Samovarongene spiller og øver i moderne egne lokaler.

Hva vi kan tilby:
Vi kan tilby konkurransedyktig lønn. Gode arbeidsforhold og muligheter til egenutvikling.
Kirkenes er en spennende by med et rikt kulturliv i en grenseregion.
– Pensjonsavtale
– Fleksibel arbeidstid

Sør-Varanger Kommune inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskriving av studielån og fritak for el-avgift. Ellers gjelder ansettelse i henhold til loven, avtaler og reglement.
Referanser bes oppgitt i søknaden. Før tiltredelse må politiattest fremlegges.

Søknadsfrist 15.06.23

Kontaktperson: Teatersjef Bente Andersen, bente@samovar.no
Søknad, CV og godkjente kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk til: audhild@samovar.no

Samovarteateret, boks 177, 9915 Kirkenes – tel 789 92468 – samovarteateret.com

 

 

SISTE SAKER