Produsent med markedsansvar - Dans i Trøndelag

Søknadsfrist:
20.3.2023

Inntil 80% vikariat

Dans i Trøndelag er et regionalt kompetansesenter for dans. Vi er mest kjent for vår dansefestival KOREDA på Inderøy og IN AIR- Innherred artist in residency på Turnéteatret i Trøndelag. Vi har også et spesielt hjerte for dansekunstprosjekter, arrangement og tverrfaglige prosjekter for barn og unge. De siste årene har vi også utviklet prosjekt innen dans og helse gjennom vårt samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Vi er en viktig brikke i den nasjonale infrastrukturen for dansekunst.

Dans i Trøndelag skal være lyttende og smidig koblingsboks mellom scenekunstnere, lokale og regionale samarbeidspartner og publikum.

Dans i Trøndelag har fire ansatte som samarbeider og støtter hverandre i arbeidet. Vi deler kontorlokaler og lunsjrom med Turnéteatret i Trøndelag på Verdal. Sammen danner vi et unikt, spennende og hyggelig fagmiljø innen scenekunst.

De viktigste arbeidsoppgavene vil være:

Som produsent vil du få hovedansvar for noen prosjekter og bidra som team-medarbeider
i andre.

Arbeidsoppgavene vil variere fra administrasjon til mer praktiske oppgaver:

  • Planlegging og gjennomføring av arrangement.
  • Kontrakter og kontakt med artister og andre aktører.
  • Oppfølging av samarbeidspartnere og -prosjekt.
  • Innhenting av info og behov fra artister, og kontakt med teknisk leverandør.
  • Prosjektsøknader og -rapporter.
  • Ansvar for prosjektbudsjett og innhenting av tilbud.

En stor del av oppgavene er knyttet til dansefestivalen KOREDA.

Stillingen omfatter også å følge opp våre digitale plattformer; SoMe og hjemmesidene
www.koreda.no og www.dansitrondelag.no

Ønskede kvalifikasjoner

Produsent, prosjektleder- og administrativ kompetanse.
Erfaring fra og kjennskap til danse- og scenekunstfeltet eller andre deler av kulturlivet

Det er en fordel å ha kjennskap til området Inderøy/Verdal og har et oppholdssted eller
bosted på Innherred i perioden for vikariatet.

Vi i Dans i Trøndelag jobber ofte på tvers og stillingen innebærer derfor fleksibilitet for ulike oppgaver etter behov.

Søker må ha førerkort.

Vi ser etter deg som:

  • Trives med å samarbeid med andre, er god til å lytte og kommunisere, løsningsorientert og ryddig.
  • Liker og har evne til å jobbe med flere oppgaver parallelt.
  • Er engasjert og initiativrik, med stor arbeidskapasitet.
  • Har godt språk muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.

OBS!

Avhengige av søkernes samlede kvalifikasjoner kan det være mulig å dele stillingen i en
produsentstilling og en stilling rettet mot markedsføring (Tekst-utvikling, SoMe, grafisk
utforming og oppdatering av hjemmeside).

Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale

Søknad med CV sendes til anna@dansitrondelag.no

https://www.dansitrondelag.no/

SISTE SAKER