Redaktør for DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift

Søknadsfrist:
12.2.2023

 

DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift er et fagtidsskrift for dramapedagogisk debatt, faglig fordypning og stimulering av praksis og forskning. Fagtidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. Tidsskriftet er inne i sin 60. årgang og utgir tre utgaver i året. Hvert nummer er knyttet til et aktuelt tema. Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget i samarbeid med interesseorganisasjonen Drama- og teaterpedagogene, som er eier av tidsskriftet. Tidsskriftet publiseres både som papirutgave og på tidsskriftportalen idunn.no. Ansvarlig redaktør leder et nordisk redaksjonsråd på åtte kyndige fagpersoner. Alle artikler leveres av frivillige bidragsytere fra hele Norden.

Drama- og teaterpedagogene (DTP) søker en dyktig og engasjert ansvarlig redaktør i 60 % stilling. Redaktørstillingen er en åremålsstilling på fire år, med mulighet for forlengelse to ganger.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Lede det redaksjonelle arbeidet
 • Planlegge helhetlige og aktuelle temanumre, følge aktivt med på det drama- og teaterpedagogiske fagfeltet, veilede artikkelforfattere, redigere og korrekturlese tekst, skaffe bilder og samarbeide med Universitetsforlaget om produksjons- og utgivelsesprosess. Redaktøren redigerer tidsskriftet i tråd med Redaktørplakaten og eiers formålsbestemmelser
 • Produsere tekster som reportasjer, intervju og annet i tidsskriftet
 • Redaksjonelt innhold til nyhetsbrev, sosiale medier og nettsiden www.dramaogteater.no

Vi søker en redaktør med: 

 • Høyere utdanning innen drama/teater eller annen relevant utdanning (MA)
 • Kjennskap til det drama- og teaterpedagogiske fagfeltet
 • Svært gode skriftlige ferdigheter
 • Bred erfaring med tekstproduksjon. Redaksjonell erfaring er en fordel
 • Digital kompetanse
 • God journalistisk og redaksjonell teft
 • Kjennskap til design av tidsskrifter eller andre publikasjoner
 • Gode samarbeidsevner
 • God struktur, gjennomføringsevne og selvstendighet
 • Faglig nysgjerrighet

Drama- og teaterpedagogene (DTP) samarbeider med seks andre organisasjoner om å drive Seilet – huset for kunst og kultur i skolen. Vi holder til i flotte lokaler på Grünerløkka i Oslo. Redaktøren vil bli en del av et arbeidsmiljø der med 18 ansatte. Arbeidssted er på Seilet.

Mer info om tidsskriftet DRAMA her.

Ønsket oppstart: 1. mai 2023

Søknad og CV sendes inn her.

Søknadsfrist: 12. februar 2023

SISTE SAKER