Dekan ved avdeling Kunst og Håndverk og Dekan ved avdeling Dans - KHiO

Søknadsfrist:
20.2.2023

Dekan ved avdeling Dans

Vi søker en dekan med høy kompetanse innen avdelingens fagområder, som kan videreutvikle virksomheten i henhold til de strategier som er trukket opp av avdelingen og Kunsthøgskolen. Dekan samarbeider med øvrige dekaner, rektorat og direktør om Kunsthøgskolens utvikling.
Stilingen er en åremålsstilling over fire år, og er ledig fra 01.08.23.

Dekan ved avdeling Kunst og Håndverk

Vi søker en dekan med høy kompetanse innen avdelingens fagområder, som kan videreutvikle virksomheten i henhold til de strategier som er trukket opp av avdelingen og Kunsthøgskolen. Dekan samarbeider med øvrige dekaner, rektorat og direktør om Kunsthøgskolens utvikling.
Stilingen er en åremålsstilling over fire år, og er ledig fra 15.08.23.

 

Mer informasjon om stillingene finner du her.

SISTE SAKER