Kunstproduksjonsmiljøet i Fjaler søker ny produsent !

Søknadsfrist:
25.1.2023

 

Kunstproduksjonsmiljøet i Fjaler har vore i sterk utvikling siste åra med aktørar som Teaterfestivalen i Fjaler, Jakob Sande Senter for forteljekunst og Nordisk Kunstnarsenter Dale. Saman eig desse PreForm AS. Våre oppgåver er å legge tilrette for kunstproduksjon som scenekunst, musikk, podcast og andre lydproduksjonar m.m. I tillegg skal vi drifte bygda sin nye scene, SAMVIRKET i nært samarbeid med Fjaler kommune og eksterne samarbeidspartar og arrangørar. PreForm AS vart etablert i 2014 og har tilsett kunstnarleg leiar og dagleg leiar i delstillingar.

Vi treng fleire som vil vere med å utvikle miljøet og aktiviteten som har vokst fram i Fjaler.
PreForm AS lyser ut ei stilling som produsent / medarbeidar frå våren 2023 som kan vere med oss flytte inn i og drifte det nyrenoverte kunstproduksjon og scenehuset SAMVIRKET.

Vi ynskjer oss ein person som har administrativ og kunstfagleg erfaring frå ulike kunstnariske uttrykk og særleg med erfaring frå scenekunstfeltet.

  • du bør har høgare utdanning eller solid relevant praksis.
  • arbeide sjølvstendig og ha gode evner til kommunikasjon og relasjonsbygging
  • kunst og kulturfagleg nettverk.
  • moglegheit til å arbeide på ettermiddag og kveld ved behov.

Vi skal saman utvikle eit nytt kulturbygg og du skal vere med å:

  • fylle Samvirket med produksjonar og arrangement
  • arbeide med kunstproduksjonar i prosessen frå ide til møte med publikum.
  • arbeide med planlegging og gjennomføring av publikumsvisningar i nært samarbeid med eksterne arrangørar.
  • arbeid med marknadstiltak og oppdatering av desse.
  • samarbeide med våre næraste samarbeidspartar i felles prosjekt og vere med å vidareutvikle desse.
  • arbeide med kompetansehevande tiltak og nettverksarbeid.

Stillinga er ei prosjektstilling opp til 75% frå våren 2023 og eit år framover med moglegheit for forlenging og utviding til 100%.
Løn etter avtale
Søknadsfrist 25. januar 2023.

Kontaktinfo:

Dagleg leiar:
Ingrid Hansen
tlf. 47908100
epost: ingrid(at)kulturpro.com
Dalvegen 99, 6963 Dale.

SISTE SAKER