Undervisningsleder scenekunst – område vest / Oslo kulturskole

Søknadsfrist:
30.11.2022

Vi ser etter en dyktig og engasjert undervisningsleder for dans og scenekunst

Oslo kulturskole har 10 000 elever i sving hver uke – hele året. Vi tilbyr undervisning i musikk, visuell kunst, dans og teater på 90 ulike undervisningssteder over hele byen, og vi har 250 ansatte tilknyttet skolen.

Kulturskolen er høyt på den politiske agendaen i Oslo kommune og skal de nærmeste årene ha en kraftig vekst i elevtallet. Kulturskolen deles fra 1. januar 2023 i 3 geografiske områder for å kunne bidra til et sterkere fokus på bydelenes behov. I den sammenhengen arbeides det med utvikling i nye og eksisterende fagfelt. Område Vest består av bydelene Sagene, St. Hanshaugen, Nordre Aker, Vestre Aker, Frogner og Ullern. I område Vest åpnes Voldsløkka kulturstasjon i august 2023, som gir kulturskolen nye attraktive lokaler.

I område vest er det fra 1. januar 2023 ledig 80% stilling som undervisningsleder dans og scenekunst. Stillingen har mulighet for utvidelse til 100 % høsten 2023 knyttet til undervisning. Scenekunst består i område vest av fagene dans og teater. Som undervisningsleder i scenekunst er det ønskelig at du har dansepedagogisk bakgrunn.

Som undervisningsleder vil du ha ansvar utvikling av scenekunstfagene for kulturskolens område Vest. Med dette følger personal-, økonomi- og fagansvar. I fagutviklingen vil samarbeid med fagleder dans og fagleder teater stå sentralt. Ved vekst i scenekunstfagenes elevtall kan fagporteføljen til undervisningsleder senere bli delt opp.

Stillingen kan med midlertidig tilpasning av oppgavemengde kombineres med prosjektlederstilling (åpning av Voldsløkka kulturstasjon) frem til høsten 2023 og dermed utgjøre 100% stilling fra januar 2023. Krav til prosjektlederstilling er at den kan ha oppstart i januar 2023. Etter åpningen av Voldsløkka kulturstasjon kan undervisningslederstillingen kombineres med undervisning i dans, slik at den fortsetter som 100% stilling.

Hos oss vil du å være med på å utvikle tilbud til barn og unge, samt bidra til at kulturskolen er relevant til enhver tid og speiler samfunnsutviklingen. Som undervisningsleder inngår du i ledergruppen i kulturskolens område vest. Stillingen rapporterer til områderektor vest.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for strategisk og operativ utvikling av dans og scenekunstfag i kulturskolens område vest
 • Bidra til rekruttering av elever og lærere til skolens scenekunstundervisning
 • Bidra til et undervisningstilbud som ivaretar elevenes nysgjerrighet og ferdighetsutvikling
 • Budsjettering, økonomirapportering og personaloppfølging

Arbeidsgiver kan endre undervisningslederens ansvarsområde, noe som vil kunne påvirke rollens ansvar. Med veksten kulturskolen står overfor må det påregnes endringer grunnet omstillinger veksten innebærer.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Høyere utdannelse i dans med pedagogikk på minimum bachelornivå, fortrinnsvis masternivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Undervisningserfaring fra offentlig eller privat virksomhet
 • Bred kjennskap til hele dansefeltet, fortrinnsvis innen streetstil og hiphop

Det er ønskelig med:

 • Lederutdannelse
 • Formell vurderings- og veiledningskompetanse
 • Ledererfaring, herunder prosjektledererfaring
 • Erfaring med å starte opp nye tiltak
 • Sceneproduksjonserfaring
 • Kurs eller sertifisering som prosjektleder

Personlige egenskaper

 • Vi søker en nysgjerrig og ambisiøs undervisningsleder som kjenner temperaturen på strømninger i samtiden, og dermed holder fagene i kulturskolen relevante og levende
 • Undervisningsleder må ha gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • En interessant, utfordrende og morsom arbeidshverdag preget av høyt tempo
 • Oslo kommunes pensjons- og forsikringsordninger
 • Stillingen er i dag plassert i stillingsgruppe undervisningsleder 0324, med et lønnsspenn på ltr. 50-61, for tiden 685.000 – 851.900 pr år i 100% stilling.

Spørsmål om stillingen

Sjur Høgberg, Områderektor, Telefon 400 34 054

SØKNADSSKJEMA

Om arbeidsgiveren

Kulturetaten er Oslo kommunes fagetat for kunst og kultur. Etaten skal tilrettelegge for et bredt og mangfoldig kulturtilbud i Oslo.

Kulturetaten forvalter økonomitilskudd til kunst- og kulturtiltak, ferieleirer, frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, frivillig musikkliv og gir mediestøtte.

Vi gir veiledning til arrangører i Oslo, følger opp frivillighetsfeltet og forvalter stipendordninger.

Vi administrerer utleie av atelierer og lokaler fra etatens eiendomsmasse, og tilrettelegger for kulturens arealbehov som del av byutviklingen.

Vi forvalter, formidler og administrerer Oslo kommunes kunstsamling og kunstordning.

Etaten omfatter også Oslo kulturskole, Oslo byarkivet, Oslo ladegård, Popsenteret, Øvingshotellet, Rommen Scene, Vigelandmuseet, kunsten i Vigelandsparken, Oslobiennalen og Oslo kulturnatt.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

https://www.oslo.kommune.no/

SISTE SAKER