Inspisient - Teatret Vårt

Søknadsfrist:
10.10.2022

Teatret Vårt søker inspisient i et årsvikariat i 2023

Utfordrende og allsidig stilling i et trivelig og kreativt miljø.
En av våre inspisienter skal ha et års permisjon og vi søker en dyktig erstatter i perioden 1.januar – 31.desember 2023.

Du må ha relevant utdanning og/eller teatererfaring. Du må jobbe godt i team, ha evnen til å planlegge og lede prosjekter, være fleksibel og omgjengelig og ha god datakunnskap og god språkkunnskap både på norsk og engelsk. Inspisienten er plassert i planavdelingen, har plan- og produksjonssjef som nærmeste leder. Inspisienten er bindeledd mellom de ulike avdelingene tilknyttet produksjonene, og bistår instruktør i framdriften.

Arbeidet som inspisient utfører er både praktisk og administrativt. Inspisienten sørger for informasjon til og kommunikasjon mellom alle ansatte tilknyttet produksjon. Som inspisient har du ansvar for å planlegge og lede prøver og forestillinger på våre scener.

Stillingen medfører både dag- og kveldsarbeid og inspisient må regne med å delta på turne.

Lønn og pensjonsordning ihht tariff.
Tiltredelse 1. januar 2023.
Søknadsfrist 10. oktober 2022.
Søknaden sendes elektronisk til post@teatretvart.no
Attester og vitnemål fremlegges på forespørsel.

For nærmere informasjon kontakt:
Plan- og produksjonssjef Halvard Fiksdal 901 14 804 eller direktør Knut L. Høgset 909 80 157.

Om Teatret Vårt:
Teatret Vårt er fylkets eget teater med hovedkontor i kulturbygget Plassen i Molde. Vi har en egen avdeling for scenekunst for barn og unge i Arbeideren kulturhus i Ålesund. Vi turnerer i fylket med de fleste av våre forestillinger. Som inspisient jobber du selvstendig og i team med dine kollegaer i produksjonsavdelingen og sammen med de andre avdelingene på teatret.

https://www.teatretvart.no/

SISTE SAKER