Turnèprodusent / Davvi – Senter for scenekunst

Søknadsfrist:
1.10.2022

Vi søker en dyktig og selvstendig produsent med turnéansvar.

Fast 100% stilling
Tiltredelse 01.12.2022 eller i henhold til avtale.

Om oss:

Davvi – Senter for scenekunst er et av Norges største sentre for scenekunst. Vi er i en svært spennende prosess der vi utvider og utvikler organisasjonen. Vi er i dag 9 ansatte i organisasjonen og søker nå en kollega som vil bidra til utviklingen av scenekunst i Nord-Norge.
Davvi – Senter for scenekunst er et kompetanse- og nettverkssenter for hele scenekunstfeltet i nord. Vi støtter opp om landsdelens scenekunstnere i det frie feltet og vi samarbeider med organisasjoner i inn- og utland.

Vi ser etter deg som brenner for scenekunst og som har både ro og stamina til å planlegge og gjennomføre turnéer i Nord-Norge samt å bistå kunstnere i planlegging og gjennomføring av deres prosjekter. Vi samarbeider nært med scenekunstnere og aktører i regionen og tilbyr residens i Nord-Norge.

Oppgaver:

Ca. 50% av arbeidstiden er avsatt til oppgaven som turnéansvarlig for Dansenett Norge, avdeling nord. Som turnéansvarlig må du gå i dialog med landsdelens scener og bidra til knirkefrie turnéer av scenekunst i Nord-Norge. Du vil jobbe tett med andre produsenter i de regionale kompetansesentre og må ha evnen til å finne gode løsninger. Som turnéansvarlig må du både engasjere deg i det praktiske dag-til-dag arbeidet samt den strategiske utviklingen av Dansenett Norge.

Produsenten vil bruke de resterende ca. 50% ar arbeidstiden som kontaktperson og vertskap for kompanier som er i residens samt som produsent i ordningen produsentstøtte. Arbeidet som produsent innebærer forarbeid, søknadsskriving, planlegging og gjennomføring av prosjekter, turneer og forestillinger som en vesentlig del av arbeidsdagen. Produsenten er bindeledd mellom kunstnere og samarbeidspartnere og vil derfor ofte forhandle på vegne av kompaniene. Stillingen krever gode samarbeidsevner og fleksibilitet med noe helg/kveldsarbeid, særlig i forkant av større arrangementer.
Noe reiseaktivitet må påregnes.

Du må:

 • Ha et sterkt engasjement for scenekunst
 • Være oppsøkende og aktiv
 • Kunne jobbe under tidspress
 • Jobbe strukturert og målrettet
 • Ha sterke kunnskaper i norsk og engelsk og gjerne andre språk
 • Være selvstendig, men og kunne jobbe i team
 • Relevant utdanning og erfaring fra scenekunstfeltet

Vi ønsker:

 • At du kjenner godt til scenekunstbransjen og har turnéerfaring
 • At du har kjennskap til Nordnorsk infrastruktur i kulturbransjen
 • At du evner å tenke løsningsorientert selv med korte frister
 • At du har tillit i bransjen og kan forvalte den på en klok måte i møte med kunstnere og arrangører
 • At du har erfaring med budsjettarbeid og kan overholde økonomiske rammer

Vi søker en kollega som har utdanning og erfaring fra scenekunstfeltet. Det er også mulig at du har erfaring fra for eksempel turnélegging i musikkbransjen. Det er en fordel hvis du har kjennskap til infrastrukturen for scenekunst i Nord-Norge, samt et eksisterende nettverk i bransjen.

Vi ønsker å legge til rette for et inkluderende arbeidsliv. Personer med normbrytende funksjonsvariasjoner oppfordres til å søke.

Vi tilbyr:

 • Spennende utfordringer og muligheter til personlig utvikling
 • Bidra til utvikling av Dansenett Norge, Norges nasjonale turnénettverk for dans
 • Stor grad av selvstendighet
 • Arbeid i internasjonalt miljø med arbeidsplass i flotte lokaler på Arktisk kultursenter i Hammerfest
 • Viktige oppgaver av nasjonal og internasjonal karakter
 • Mulighet til å være tett på utviklingen av scenekunst i Norge
 • En dynamisk arbeidsplass med tett kontakt til Nord-Norges fagmiljø og kollegaer som trives på jobb

Tiltredelse 01.12.22 – eller i henhold til avtale.

Personlig egnethet vil inngå i vurderingen. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn på intervju. Dokumentasjon på utdanning og praksis legges ved søknaden.

For personer bosatt i Finnmark gis reduksjon i personbeskatningen og nedskrivning av studielån i Statens lånekasse.

Kontaktperson: Susanne Næss Nielsen, telefon +47 48 24 33 73
Søknad og CV sendes til susanne (at) davvi.org

https://www.davvi.org/

SISTE SAKER