Teaterfaglig rådgiver/kreativ produsent - Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS)

Søknadsfrist:
15.10.2022

 

Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) er et kompetansesenter for det frivillige scenekunstfeltet i Nord-Norge. HATS skal styrke og bidra til utvikling av revy, teater og andre sceniske uttrykk. Virksomheten er forankret i et bredt eierskap hos landsdelens aktører og er en del av Den nordnorske kulturavtalen. HATS har hovedkontor på Rådstua i Tromsø. Vi utvider staben og søker teaterfaglig rådgiver/kreativ produsent.

 • 100% fast stilling.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle og implementere kurstilbud.
 • Utvikle, koordinere og drifte faglige programmer.
 • Utvikling av strategisk og operativt samarbeid med aktører lokalt, regionalt og nasjonalt.
 • Gi veiledning til aktører i det frivillige kulturliv.
 • Oppfølging av instruktørnettverket.
 • Lage innhold til digitale og sosiale medier.
 • Budsjett- og regnskapsoppfølging for prosjekter.
 • Utvikle søknader og rapporter for prosjekter.
 • Delta i strategisk og operativ utvikling av organisajon.
 • Andre administrative oppgaver kan etter behov tillegges stillingen.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning for eksempel innen teaterfag, kulturfag, pedagogikk eller samfunnsvitenskap.
 • Kunnskap og nettverk i kulturfeltet.
 • Gode digitale ferdigheter.
 • Kunnskap om medvirkningsprosesser og samskapende prosesser.

Vi ser etter deg som:

 • Har engasjement for målgruppen.
 • Er initiativrik og positiv i møte med nye utfordringer og har stor arbeidskapasitet.
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter, og evne til å arbeide i team.
 • Har evne til selvledelse, og kan arbeide med varierte og flere oppgaver parallelt, ofte med korte tidsfrister.
 • Har evne til å utvikle egen kompetanse, og dele sine erfaringer med kollegaer.
 • Liker målrettet arbeid og selvstendighet, og vil videreutvikle kvaliteten på sitt og organsiasjonens arbeid.
 • Evne til kritisk tenking, hente innspill og tilbakemeldinger som som ledd i kvalitetsutvikling.
 • Som vil ha en arbeidshverdag der reisevirksomhet, kvelds og helgearbeid.

Vi tilbyr:

 • En arbeidshverdag med mange spennende oppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibilitet for avvikling av arbeidstid og arbeidsted

Nærmere opplysninger om stillingen får du hos daglig leder Irene Nordhaug Hansen på telefon 90 28 79 93, Epost: irene@hats.no

Søknad med CV og referanser sendes på e-post til irene@hats.no

Søknadsfrist er 15. oktober 2022

Personlig egnethet og innplassering i organisasjonens samlede profil og kompetanse vektlegges i ansettelsen.

https://hats.no/

SISTE SAKER