Teaterlærer til kulturskolen, 24% fast - Enebakk kommune

Søknadsfrist:
9.10.2022

Enebakk Kulturskole ble opprettet 1998. Skolen tilbyr opplæring i kunstfag for hele livsløpet med et særlig fokus på barn og unge.

Arbeidet i kulturskolen skal gi elevene innsikt i og erfaring med grunnleggende kunstneriske prosesser, oppøve deres evner til nysgjerrighet og utvikle deres evner til å lytte, se, oppleve og forme.

Skolen har i dag 14 lærere i fagene musikk, dans og visuell kunst og ca. 250 elevplasser.
Denne stillingen vil komplettere vårt tilbud ved å inkludere teaterfaget i vår fagkrets.

Skolen driver desentralisert undervisning på skolene i kommunen og i våre kulturbygg i Kirkebygda.

Stilling som teaterlærer er organisert i Enhet for kultur, Integrering og forebygging og har ansvar for undervisning og tilhørende oppgaver i Enebakk Kulturskole. Du vil være med på starten av et nytt tilbud. En oppbygging av teatertilbud med skolekrets Ytre Enebakk skole. Vi ser for oss at undervisningsdelen i utgangspunktet utføres på en dag/ettermiddag men at noe ressurs må legges på oppkjøringer og helgeseminar i forbindelse med forestillinger. Fast dag for personalmøter er mandag formiddag ca. 6 ganger i året.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Undervisning teatergrupper
  • Samarbeid med musikkavdeling om felles produksjoner- Musikal?
  • Forestillinger og prosjekter
  • Samarbeid med foreldregruppe (kostymer og rekvisitter og lignende)
  • Personalmøter og utviklingsarbeid

Ønskede kvalifikasjoner

  • Minimum 3 år kunstfaglig høyskoleutdanning i relevant fag
  • Pedagogisk utdanning
  • Erfaring med undervisning av barn og unge i gruppe.
  • Erfaring med organisering av forestilling (produsent)

Vi kan tilby en spennende stilling i oppbygging av et nytt kulturtilbud i Enebakk kulturskole.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. God pensjonsordning i KLP.

Lønn etter gjeldende bestemmelser med utgangspunkt i utdannelse og ansiennitet.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt rektor ved Enebakk Kulturskole Trond Nilsen. Tlf 918 66 426, e-post: Trond.Nilsen@enebakk.kommune.no

Søk elektronisk her

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.

Hjemmeside: https://www.enebakk.kommune.no
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064790526681

Enebakk kommunes visjon, <<Mulighetenes Enebakk>>, skal understøtte vår viktigste oppgave som er å levere gode tjenester og service til våre innbyggere. Kommunen ligger fire mil øst for Oslo sentrum, mot køen og har ca. 11.000 innbyggere.

Enebakk kommune har ca. 560 årsverk, og er en spennende og fremtidsrettet organisasjon med fokus på å fremme arbeidsglede hos våre ansatte.

SISTE SAKER