Skuespiller- og danseralliansen holder ny søknadsrunde for dansere og skuespillere

Søknadsfrist:
15.9.2022

Skuespiller- og danseralliansen ønsker å utvide den kunstneriske staben og planlegger ny søknadsrunde denne høsten. Søknadsportalen åpner 15. august og siste frist for å søke er 15. september.

Søknadsrunden er aktuell for deg som jobber “frilans” som danser eller skuespiller i midlertidige ansettelser, engasjementer eller oppdrag, innen sceniske prosjekter eller film-, radio- og tv produksjoner. Dette gjelder også om du skaper og utøver i egne verk. Som søker skal du i hovedsak bo og virke i Norge. Når det anses som rimelig, kan det gjøres unntak fra regelen om å bo og virke i Norge.

Som ansatt har du SKUDA som arbeidsgiver i periodene mellom kunstneriske ansettelser/engasjementer. Vi tilbyr tilhørighet, kolleger og inntekt i periodene mellom dine midlertidige ansettelser.

Vi oppfordrer kvinnelige dansere og skuespillere om å søke ansettelse. I tillegg oppfordrer vi dansere og skuespillere med minoritetsbakgrunn eller funksjonsnedsettelse om å søke ansettelse.

Kvalifikasjonskrav: Du har jobbet i midlertidige ansettelser eller oppdrag i sceniske produksjoner og film-, radio- og tv produksjoner, som skuespiller siste 8 år eller danser siste 6 år. Se søknadskriteriene her: https://skuda.no/ansettelse-i-alliansen/soknadskriterier

Arbeidsoppgaver i SKUDA: Du fortsetter som utøvende kunstner og driver karrieren din framover selv. Du skaffer selv dine jobber hos andre arbeids- eller oppdragsgivere. Når du jobber hos andre eller i egne prosjekter søker du permisjon fra SKUDA. Du opprettholder ansettelsen i SKUDA ved å jobbe mye hos andre.

Øvrige arbeidsoppgaver:
• holde din side kontinuerlig oppdatert med permisjonssøknad for jobber du har
• fortsette å utvikle din karriere ved bl.a. å delta på kurs, workshops,
masterklasser og å være mentor
• delta og bidra på SKUDAs personalsamlinger og øvrige arrangementer
• holde din personlige profil oppdatert i SKUDAs kunstnerkatalog

Søknadsfrist: 15. september kl 13

Tiltredelsestidspunkt: våren 2023 med forbehold om økt tilskudd.

Om stillingen: https://skuda.no/images/Hva_ansettelse_i_SKUDA_inneb%C3%A6rer_2021.pdf

Søknadsportal: Søknaden skal fylles inn i vår søknadsportal som åpner 15. august, se lenke her:
https://skuda.no/ansettelse-i-alliansen

Kommende informasjonsmøter:
16.8 kl 10:00 – 10:45 https://us02web.zoom.us/j/81384132407
22.8 kl 13:00 – 13:45 https://us02web.zoom.us/j/82270480532
24.8 kl 09:30 – 16:30 Kræsjkurs for ferske scenekunstnere – Vi er på stand
25.8 kl 14:00 – 18:00 Åpent hus – Vi er på stand
31.8 kl 14:00 – 14:45 https://us02web.zoom.us/j/82071773247
5.9 kl 10:00 – 10:45 https://us02web.zoom.us/j/87092738092
7.9 kl 15:00 – 15:45 https://us02web.zoom.us/j/81646753793
10.9 kl 09:00 – 17:00 Åpen prøvedans – vi er på stand
12.9 kl 11:00 – 11:45 https://us02web.zoom.us/j/84295173897

Om arbeidsgiveren:
Skuespiller- og danseralliansen (SKUDA) er en arbeidsgiver for frilans dansere og skuespillere, med
ansatte over hele landet. Som organisasjon er SKUDA den eneste i sitt slag i Norge.

Ordningen SKUDA er for skuespillere og dansere. SKUDA skal tilrettelegge for bærekraftige kunstneriske karrierer for dansere og skuespillere, som arbeider i midlertidige ansettelser, engasjementer eller oppdrag, i bransjen kalt “frilans”.

Som arbeidsgiver bidrar vi slik at de ansatte kunstnerne sikres inntekt, opptjening av sosiale
rettigheter og pensjon i mellomperiodene når de ikke har andre arbeids- og oppdragsgivere.
Som ansatt kunstner har du SKUDA som arbeidsgiver mellom kunstneriske engasjement og oppdrag
hos andre oppdragsgivere.

SKUDA har finansiering fra Kulturdepartementet via Norsk Kulturråd.

SKUDA eies av Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og Norsk teater- og orkesterforening.
Spørsmål om stillingen: Kontakt oss på post@skuda.no
Nettside: https://skuda.no/ansettelse-i-alliansen

SISTE SAKER